studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Webinar: Projektiranje prometnica pomoĆu Civil 3D Subassembly Composera

24.04.2021.
Urbano 11 announcement

Prezentirati će se novi BIM tijek projektiranja prometnice koji započinje dobivanjem digitalnog modela terena iz programa Infraworks 2022 gdje se postavlja idejno rješenje trase, te nastavak rada u programu Civil 3D 2022 koristeći Subassembly Composer za slaganje složenih elemenata ceste.

Pokazat će se istovremena komunikacija preko CDE platforme BIM 360 DOCS kao osnovnog alata za suradnju između projektanata, investitora, BIM managera i ostalih sudionika uključenih u projekt.

U Infraworksu će se predstaviti i finalna vizualizacija gotovog projekta koja uključuje sve sastavne elemente prometnice nastale iz Subassembly Composera.