studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Izašao Civil 3D 2021

18.02.2021.
Urbano 11 announcement

Donosimo novosti u programu Civil 3D 2021.

1. Poboljšana učinkovitost pri kreiranju tlačnih sustava

Dodana je nova opcija „Create Preasure Pipe Network by Path”

Prilikom kreiranja tlačnog sustava, Civil 3D automatski kreira i os (aligment) preko elemenata. Prednost u odnosu na prethodnu verziju je ta što dobivate tzv povezanost elemenata. Ukoliko uhvatimo grip cijevi i pomaknemo je na novu poziciju, susjedni elementi će se također prilagoditi.

Ukoliko prilikom pomaka dolazi do promjene kuta, Civil 3D automatski prilagođava spoj, odnosno promijeni odgovarajući element.

Prilikom dodavanja novih elemenata, Civil 3D automatski kreira spoj, te pridružuje odgovarajući element na spoju. 

2. Unos mostova iz Infraworks-a

U novoj verziji Civil 3D 2021 je moguće definirati nove parametre za unos mostova iz Infraworksa-a, kao što su layeri elemenatamosta.
Pokrenemo li naredbu „Configure InfraWorks-Civil 3D Exchange Settings”

Ponuđene su nove opcije:

Moguće je odrediti layere za pojedine Elemente mosta iz InfraWorks-a. Nakon što dodijelimo odeređene layere, uz već prije poznate parametre za odabir elemenata koji dolaze iz Infraworks-a, definiciju je moguće spremiti u xml kako u nekom drugom projektu nebi trebali ponavljati istoimenu definiciju.

Dobiveni most iz InfraWorksa u Civil 3D-u je moguće projicirati na uzdužne profile.

U definiciji projekcije je moguće pomoću stilova primijeniti prikaz mosta u uzdužnom profilu.

Učitavanje „mosta” iz InfraWorksa pomoću IMX datoteke, omogućavamo u Civil 3D-u mogućnost osvježavanja naknadnih promjena nastalih u InfraWorksu.

3. Komunikacija Civil 3D – InfraWorks je unaprijeđena

Prebacivanje Civil 3D ceste (Coridor) u InfraWorks je poboljšano, odnosno može se u Infraworksu kreirati „component road” od Civil 3D Coridora, te se u Infraworku prikazuje kreirana od izvornih Subassembly-a i nije ju moguće uređivati (jer predstavlja „gotovu” cestu). Ukoliko je potrebno uređivanje (izmjeniti) u InfraWorksu, može se promijeniti parametar, te u tom slučaju cesta postaje InfraWorks Component road i uređuje se daljena razini InfraWorksa.

Prilikom učitavanja InfraWroks modela u Civil 3D, dodane su neve opcije za kontrolu unosa elemenata, kao što su npr. Tuneli.

Učitani tunel u Civil 3D je „mesh” objekt.

4. Dynamo za Civil 3D integriran je u instalaciji Civil 3D-a