studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Urbano Gasnet

Plinovod

SOFTVER ZA PROJEKTIRANJE PLINOVODA

Softver za projektiranje plinovoda i proračun horizontalnih i vertikalnih zakrivljenja ovisno o načinu izrade (hladno savijani, elastični, induktivni).

Urbano Gasnet PRO omogućava brzo i efikasno projektiranje horizontalne trase plinovoda uz sve potrebne izmjene te proračun horizontalnih i vertikalnih lukova prema zadanim pravilima.

Uz te specifične funkcije, dostupne su sve druge standardne Urbano funkcije – tablice pregleda, uzdužni profili, oznake (postoje i posebne oznake za lukove), stilovi prikaza i blokovi, funkcije za uređivanje i preimenovanje, a tu su naravno i napredne funkcije – analiza presjeka s drugim infrastrukturama, izvozi u razne GIS i BIM formate, zadavanje podataka za iskope i proračun iskopa, izvještaji raznih vrsta, analiza prelaza preko katastarskih parcela i analiza izvlaštenja.

N

Urbano radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD-a 2019 – 2023

KLJUČNE FUNKCIJE

SUČELJE PROGRAMA

Funkcije programa mogu se pokrenuti sa bočnog komandnog panela, Ribbon trake, prilagodljive alatne trake ili direktno iz komandne linije AutoCAD®-a.

Korisničko sučelje je prilagođeno različitim radnim procesima, čime štedi vrijeme i poboljšava iskustvo korištenja programa.

POSTAVLJANJE TRASE PLINOVODA

Postavljanje horizontalne trase plinovoda prvi je korak. Budući da plinovodi često moraju premostiti velike udaljenosti, na trasi se često pojavljuju razne prepreke (kao što su jezera, brda ili močvarna područja) koje je potrebno zaobići.

Stoga su česte promjene smjera trase, koje se onda rješavanju izgradnjom lučnih dijelova plinovoda. Lučne dijelove mora se posebno proračunati, prema točno zadanim pravilima.

 

PRAVILA ZA PRORAČUN LUČNIH DIJELOVA

Unutar Urbano Gasneta dizajner može definirati posebna pravila za proračun luka koja će udovoljavati zadanim zahtjevima.

Pravila se određuju prema raznim parametrima, od kojih su najvažniji promjer cijevi i kut otklona.

Luk se može izvesti kao hladno savijani, elastični ili induktivni.

HORIZONTALNI LUKOVI

Jednom kad se postavi horizontalna trasa (tangentni poligon), program će prema postavljenim pravilima predložiti vrstu i radijus luka za svako pojedino tjeme trase.

Korisnik te prijedloge može i promijeniti te primijeniti dana rješenja. U tom času program će lukove nacrtati u situaciji, a područje horizontalnih lukova prikazati u uzdužnom profilu posebnom grafikom. Dostupne su i posebne oznake za karakteristične točke luka (početak, sredina i kraj) te za karakteristike luka.

VERTIKALNI LUKOVI

Kod postavljanja nivelete plinovoda, uobičajeno je postavljati ju na konstantnu dubinu što pliće je moguće ispod terena, uzimajući u obzir zahtjeve projekta. To stvara brojna mjesta gdje cijev mijenja smjer vertikalne rute.

Urbano Gasnet predlaže parametre lukova i za ta mjesta, a kada se primijene, okomiti lukovi se odmah prikazuju u profilu.

Kod promjena nivelete na određenim dijelovima, vertikalni lukovi se automatski preračunavaju i mijenjaju.

TABLICE I IZVJEŠTAJI

Svi podaci koji se odnose na lukove dostupni su unutar standardnih tablica, moguće je filtrirati lukove prema vrsti, ravnini (vodoravno, okomito), radijusu, promjeru cijevi i svim ostalim podacima o luku. Također je moguće generirati posebna izvješća za lukove.

HORIZONTALNI LUKOVI OD VIŠE SEGMENATA

Hladno savijani lukovi mogu biti napravljeni od jednog ili više segmenata koji se savijaju na gradilištu uz korištenje posebnih strojeva.

Urbano omogućuje vrlo detaljni proračun lukova koji se sastoje od više segmenata i automatski ih crta u situaciji i uzdužnim profilima, prebrojava, označava i prikazuje u iskazu materijala.

ANALIZA PRESJEKA S PARCELAMA I IZVLAŠTENJE

Katastarsku podlogu moguće je pretvoriti u Urbano poligone te napraviti analizu presjeka plinovoda s katastarskim parcelama.

Program u posebnim tablicama sortirano pokazuje sve parcele preko koji prelazi plinovod (i koja je duljina plinovoda na kojoj parceli), a iste podatke moguće je prikazati i u uzdužnim profilima.

Izradom zone utjecaja (tuv. „buffer zone”) moguće je napraviti i analizu djelomičnog ili potpunog izvlaštenja te dobiti postotak i površinu dijela parcele koji će biti izvlašten za potrebe izgradnje plinovoda ovisno o širini zahvata.

Licence