studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

URBANO

Kolekcija softvera za projektiranje vodovoda, kanalizacije, plinovoda i drugih cijevnih infrastruktura.

Projektni zadaci sve su zahtjevniji.

Kako bismo povećali vašu produktivnost, razvili smo specijalizirane funkcije koje pokrivaju sve potrebe pri projektiranju i izradi dokumentacije.

Funkcije su od samih početaka razvijane s ciljem projektiranja cijevnih sustava – pružaju fleksibilnost u radu, olakšavaju projektne procese, skraćuju vrijeme projektiranja i otvaraju nove mogućnosti.

Preuzimanje brošure

PROJEKTIRANJE

STANDARDNI INŽENJERSKI PRISTUP

Urbano spaja standardni inženjerski pristup – rad kroz situaciju i uzdužne profile s modernim zahtjevima korištenja digitalnih modela terena i prikaza elemenata u 3D-u, izvozima u razne BIM formate i uvozima podataka o postojećim infrastrukturama iz GIS baza podataka.

Čitav projekt sprema se u standardnu DWG datoteku, maksimalno olakšavajući uređivanje i dijeljenje projekata i izradu sigurnosnih kopija. Dostupni su katalozi cijevi, okana i ostalih elemenata koje projektanti mogu koristiti tijekom rada, a vrlo jednostavno mogu izraditi i vlastite. Isti je slučaj i s predlošcima za uzdužne i poprečne profile, tablice i oznake elemenata koje je moguće urediti i spremiti za daljnje korištenje.

ANALIZE

Razvoj alternativnih projektnih scenarija i izbor optimalnog rješenja kompleksan je zadatak, ali s Urbanom postaje jednostavniji.

Kako bi analiza podataka bila što brža i lakša, Urbano nudi široku paletu alata za pretraživanje, filtriranje, usporedbu, sortiranje i grafički prikaz podataka. Od početka rada na projektu moguće je koristit napredne alate kao što su analiza presjeka s postojećim infrastrukturama, analiza presjeka s parcelama ili funkcionalna analiza mreže. Tako je u svakom koraku moguće povećati kvalitetu projektiranja.

Za detaljnu provjeru svake cijevi i okna mogu se koristiti interaktivne tablice koje omogućuju prikaz proizvoljnog broja podataka, promjenu pojedinih podataka direktno u tablici, kopiranje podataka, otvaranje kontekstualnih naredbi, privremeni prikaz odabranih elemenata, sortiranje podataka, bojanje podataka prema zadanim kriterijima i još puno toga.

BRZA I JEDNOSTAVNA ANALIZA PODATAKA

PRORAČUNI

MODULI ZA PRORAČUN – HYDRA & CANALIS

Hydra i Canalis su Urbano moduli za proračun vodovodnih i kanalizacijskih sustava koji zajedno s ostalim funkcijama čine Urbano nezamjenjivim alatom za projektiranje.

Modul Hydra omogućuje zadavanje potreba za vodom, zadavanje funkcionalnih elemenata mreže (izvori vode, vodospreme, pumpe, ventili…), hidraulički proračun vodovoda te optimizaciju promjera cijevi metodom genetskih algoritama prema zadanim parametrima.

Modul Canalis omogućuje zadavanje slivnih površina i razne metode za proračun oborinskog i otpadnog protoka te proračun i dimenzioniranje gravitacijskih i tlačnih cjevovoda.

Proračuni oborinske i sanitarne kanalizacije te vodovoda mogu se vršiti uz pomoć integriranih proračunskih modula (Hydra i Canalis) ili alternativno, uz pomoć vanjskih programa za hidrauličko modeliranje. Urbano podržava oba načina rada i omogućuje prikaz rezultata u čitavom programu, uključujući uzdužne profile, oznake, tablice i izvještaje.

ZAŠTO ODABRATI URBANO?

Urbano je dio projektnog procesa BIM u infrastrukturi, uz integraciju s komplementarnim softverima za projektiranje, hidrauličko modeliranje i GIS.
k

SVE POTREBNE FUNKCIJE

Uz konstantno rastuće projektne zahtjeve potrebno je rješenje koje se može odmah uklopiti u projektni proces. Urbano sadrži sve potrebne funkcije bez obzira radi li se o izradi digitalnog modela terena, uvozu postojećeg cijevnog sustava ili prikazu rezultata hidrauličkog proračuna. Tijekom projektiranja podaci se mogu razmjenjivati s drugim programima koristeći neke od dostupnih formata za razmjenu.

VRHUNSKI ALATI

Dostupni su vrhunski, moderni alati za brzo crtanje i uvoz podataka, izradu precizne dokumentacije, detaljnu analizu projekta i izradu raznih vrsta izvještaja. Mogućnost rada s velikom količinom projektnih podataka ključna je u svakom većem projektu. Međutim, za projekte koji se razrađuju u duljem vremenskom periodu još je važnija mogućnost brze promjene podataka kod starijih crteža i dokumentacije. Urbano pruža vrhunske alate za oba zadatka.

FLEKSIBILNOST

Fleksibilnost je ugrađena u srži programa uz konfiguracije, predloške, kataloge i funkcije prilagođene lokalnoj projektnoj praksi. Konfiguracije predstavljaju odličan okvir za povećanje produktivnosti u radu s Urbanom. Od jednostavnih do kompleksnih, većina programskih funkcija se oslanja na njih.

Opcije razmjene podataka uključuju Autodesk Civil 3D, IFC, Navisworks NWC, LandXML, Google Maps, EPANET, SWMM, SQL baze podataka i ESRI Shape.

UZDUŽNI PROFILI KAO DIO RADNOG OKRUŽENJA

Uzdužni profili temelje se na konfiguracijama što njihovo crtanje čini brzim i fleksibilnim te daje vrlo detaljne rezultate. Konfiguracija podrazumijeva grupu postavki koju je moguće spremiti za daljnje korištenje.

N
Brzo i jednostavno crtanje uzdužnih profila
N
Funkcije za uređivanje i stilizaciju izgleda uzdužnih profila
N
Funkcije za uređivanje i zadavanje u uzdužnim profilima

Moguće je nacrtati jedan ili više uzdužnih profila odjednom zahvaljujući automatskom grupiranju elemenata u nizove i ogranke. Također je moguće crtati uzdužni profil za neku proizvoljnu sekvencu spojenih elemenata.

Postavljanje nivelete cjevovoda najvažniji je zadatak kod projektiranja kanalizacija, vodovoda i drugih vrsta cjevovoda kao što su plinovodi, naftovodi, toplovodi… Stoga Urbano nudi puno funkcija za tu svrhu, od interaktivnih do potpuno automatskih, s posebnim opcijama ovisnim o vrsti infrastrukture. Obzirom da su uzdužni profili dio radnog okruženja, osim postavljanja nivelete kroz uzdužne profile, moguće je raditi i mnoge druge stvari – zadavati promjere cijevi, okna, pomicati okna, brisati i dodavati nova okna, zadavati razne druge podatke kao što su vrsta rova, vrsta gornjeg sloja, zaštitna cijev, korisnički podaci…