studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Urbano 10 Hydra Novosti

02.07.2020.
Urbano 11 announcement

urbanosoftware #civilengineeringdesign #epanet

Ovo je prva prezentacija Urbano 10 softvera s fokusom na nove redizajnirane i poboljšane funkcionalnosti za projektiranje vodovodnih mreža.

Na prezentaciji su obrađene slijedeće teme:

 1. Nova funkcija za hidrauličko modeliranje vodovodnih mreža
  Nova funkcionalnost za hidrauličko modeliranje vodovodnih mreža korištenjem novih vremenskih uzoraka, pregleda ovisnih o vremenu, grafova i kontrola/pravila.
 2. Izolinije tlaka
  Hidraulički proračun i analiza rezultata pomoću izolinija tlaka.
 3. Nove automatske sheme čvorova
  Unos ventila i protupožarnih hidranata, automatsko crtanje shema čvorova korištenjem različitih materijala i opcija spajanja.
 4. Uvoz iz EPANET-a
  Uvoz EPANET .inp datoteke korištenjem novog korisničkog sučelja, analiza sustava i hidraulički proračun.

Prezentacija traje otprilike 60 minuta.