studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Kako projektirati prometnice i odvodnju prema BIM metodologiji?

21.12.2021.
Urbano 11 announcement

Koristeći InfraWorks, Civil 3D, Navisworks, Urbano i Autodesk Construction Cloud.

BIM projekt ceste započinje se digitalnim modelom terena u programu Autodesk InfraWorks gdje se postavlja idejno rješenje trase. Nastavak rada odvija se u programu Autodesk Civil 3D koristeći Subassembly Composer za razradu složenih elemenata. 

Clash analizu, kvantifikaciju i vremensku simulaciju odrađuje se u programu Autodesk Navisworks. Odvodnju s ceste projektira se uz pomoć StudioARS Urbano Canalisa. Komunikacija unutar projektnog tima se odvija preko CDE platforme Autodesk Construction Cloud.  Na kraju predstavljamo vizualizaciju gotovog projekta.