studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Osnaživanje međunarodne konkurentnosti tvrtke StudioARS

20.12.2022.
Urbano 11 announcement

Šifra projekta: KK.03.2.1.16.0144

Realizacijom ovog projekta predstavili smo svoja softverska rješenja na međunarodnim sajmovima u Njemačkoj i Italiji te istražili njemačko tržište za plasman proizvoda.

Sudjelovali smo na dva sajma u Njemačkoj i na jednom sajmu u Italiji:

 1. Sajam INTERGEO 2019 Stuttgart (17.9. – 19.9.2019.)
 2. Sajam SAIE 2022 Bolognia (19.10. – 22.10.2022,)
 3. Sajam INTERGEO 2022 Essen (18.10. – 20.10.2022.)

Sajmovi na kojima smo predstavili svoja softverska rješenja, međunarodnog su karaktera te okupljaju stručnjake iz cijeloga svijeta, što je prilika za stvaranjem novih partnerskih odnosa i izvan Europe.  Sajmovi su moćan marketinški alat putem kojeg se brzo i efikasno postižu poslovni ciljevi te koji imaju izravan utjecaj na uspjeh poslovanja poduzeća jer potiču i omogućuju neposredan put za sklapanje novih poslova. Sajmovima se omogućuje podizanje imidža poduzeća, ali i pojedinih brendova na višu razinu, što se ostvaruje putem marketinških komunikacija i kontaktima s medijima. Također, istraživanje pokazuje da sajmovi omogućuju tvrtkama neposredan uvid u kretanja na tržištu, pomažu im u utvrđivanju i prepoznavanju trendova uz mogućnost benchmarkinga u odnosu na izravnu konkurenciju. Sajmovi čine više od 40% svih B2B komunikacija.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Nastup na međunarodnim sajmovima,
 2. Istraživanje inozemnog tržišta,
 3. Upravljanje projektom,
 4. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta jest povećati sposobnost poduzeća za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća u ukupnom izvozu roba i usluga.

Ostali ciljevi projekta su:

 1. Istraživanje novih potencijalnih tržišta;
 2. Unaprjeđenje softvera koje razvija;
 3. Otvaranje novih tržišta i širenje mreže kupaca;
 4. Provjera konkurencije;
 5. Povećanje prodaje putem novih narudžbi;
 6. Otvaranje ureda u Njemačkoj, ukoliko se dosegne dovoljan udio prodaje na njemačkom tržištu;
 7. Rješavanje problema u industriji kroz suradnju s novim potencijalnim partnerima.

Očekivani rezultati predstavljanja na sajmovima su:

 1. Povećanje konkurentnosti
 2. Rast poslovnih prihoda za minimalno 20% na kraju m+1 godine
 3. povećanje poslovnih prihoda od izvoza za minimalno 20% na kraju m+1 godine.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

 1. financijska održivost;
 2. komercijalna održivost.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 326.000,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 304.000,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 256.880,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

20.12.2018. – 20.12.2022.

Kontakt za više informacija

e-mail: zvezdana.galic@studioars.hr

Linkovi