studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Novosti u CGSlabs Civil Solutions 2023

24.06.2022.
Urbano 11 announcement

CGS Labs sa zadovoljstvom objavljuje izlazak CGS Labs Civil Solutions 2023. Nova verzija CGS Labs programa za projektiranje infrastrukture nudi kompatibilnost s programima AutoCAD, Autodesk Civil 3D, AutoCAD Map. U verziji 2023 predstavljamo dugoočekivani AUTOPATH Ultimate s 3D animacijom vozila.

Svi programi CGS Labs Civil Collection su nadograđeni i poboljšani.

Nova aplikacija Power Path, zamijenila je softver Electra, koji više nije dio paketa CGSlabs Civil Solutions.


Predstavljamo najznačajnije novosti:

  1. Vanjski digitalni modeli terena – modele terena, koje koristimo kako bi napravili projekcije (uzdužne osi, poprečne osi,  prometni znakovi,…), više nije potrebno da budu sastavni dio crteža, već se mogu nalaziti u drugom (vanjskom) crtežu.

Podržani su Autodesk Civil 3D, CGSlabs modeli terena kao i 3Dface. Ova nova funkcionalnost će nam omogućiti bitno brži i sigurniji rad, te smanjiti veličine crteža.

2. Oznake u situaciji – nove dinamičke oznake dodane su softverima Plateia, Ferrovia i Aquaterra, u verziji 2023. Implementirana je lokalizacija te su uređena ponašanja oznaka ( npr. promjena geometrije i sl.)

U Općim parametrima modula Osi sada se nalaze samo opcije koje se mogu koristiti sa novim dinamičkim oznakama.

3. Site design – u modulu Site design dodane su nove funkcionalnosti za rad sa 3D polilinijama:

  • pretvorba 2D polilinija u 3D polilinije
  • projekcija 3D polilinija na model terena
  • dizanje/spuštanje 3D polilinija
  • izrada novih segmenata iz 3D polilinija
  • 2D/3D odmak (offset)

4. Autopath – u modulu Autopath sada je moguće napraviti 3D animaciju vozila koja su predstavljena kao solid elementi. Kod definiranja vozila u bazi, dodana je opcija izrade 3D vozila, a također su dodani i novi parametri visine, ukupne dužine i radijusa vozila te nove baze vozila.

Ostale novosti:

  • nova podrška za uvoz Google karata na novim preglednicima i OS (WIN 11)
  • podrška za LANDXML format na zadnjoj verziji
  • upravljanje layerima kod prometne signalizacije u modulu Autosign
  • uređivanje solida 3D prometne signalizacije

Benjamin Bašić