studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Video

Video materijali

Urbano

StudioARS Urbano software(EN):

StudioARS Urbano software(HR):

StudioARS Urbano software(DE):

Urbano Hydra

Hidrauličko modeliranje i vremenska simulacija:

Automatsko crtanje shema montaže čvorova:

Crtanje kontura pritiska:

Dizajn vodovodne mreže:

Izrada izvještaja i BIM modela:

Urbano Hydra + EPANET: Dizjaniranje mreže za distribuciju vode:

Urbano Canalis

Analiza i dizajn mreža odvodnje:
Stvaranje mreža:
Uređivanje mreža:
Obrnuti dizajn:
Dizajn slivnog područja:
Hidraulički proračun: