Urbano Raster i Vector 10

  


Alati za upravljanje rasterskim i vektorskim podlogama 
 
Dodatne informacije

Upit za prezentaciju

Preuzimanje brošure
 
Ključne prednosti pred tradicionalnim nacinom rada ukljucuju grupiranje podloga, pametne alate za prikazivanje podloga i filtriranje prikaza slojeva vektorskih podloga.
Podržani formati rasterskih podloga - .tfw, .jgw, .ecw i GeoTIFF. 
Podržani formati rasterskih podloga - .dwg, .dgn, .dwf i .pdf

Urbano 10 radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021


Ključne funkcije

Grupiranje

Kad baratamo velikim brojem karata, moguce ih je grupirati prema bilo kojem kriteriju. Tako ih je primjerice, moguce grupirati prema mjerilu, izvoru ili lokaciji. Vektorske podloge moguce je grupirati prema smještaju ili sadržaju, kao npr. parcele, infrastruktura, DMT elementi i sl. Kada su karte grupirane, lakše je njima baratati, te uciniti aktivnim upravo one koje trenutno trebamo. 
 
Povezivanje datoteka
TKako bi povezali raster s crtežom, potrebno je smjestiti raster prema njegovim parametrima unosa. Parametre unosa moguce je ucitati iz vanjskih datoteka (TFW, JGW) ili neposredno iz raster datoteke (ECW, GeoTIFF). Urbano ima vlastiti algoritam za citanje tih informacija. 
 
Crtanje granica karata
Unos velikog broja rastera ili DWG datoteka i rad s njima u realnom vremenu, zadatak je koji zauzima veliki dio kapaciteta racunala. Stoga je mogucnost crtanja samo granica karata i imena rastera ili DWG datoteka vrlo korisna. Granice je moguce iscrtati vrlo brzo i njihovo iscrtavanje ne opterecuje racunalo, cak i ako je rijec o tisucama datoteka. 
 
Unos

Moguce je odabrati više nacina na koji ce se karte iz datoteka unositi u crtež. Najjednostavnija metoda je tockasti izbor iscrtavanja, pa je tako dovoljno kliknuti u polje unutar granice karte i karta ce se iscrtati iz pripadajuce datoteke. Karte je moguce iscrtavati i na druge nacine, kao što su izbor datoteka s popisa kao i iscrtavanje poligona, u slucaju kojeg ce se iscrtati sve karte koje je poligon presjekao, ili samo dijelovi karata koji se nalaze unutar poligona. Moguce je povecati onaj dio crteža koji sadrži odabrane karte, ili pak iscrtati samo karte u trenutnom pogledu. 
 
Pridruživanje crteža
DWG datoteke moguce je pridruživati trenutnom crtežu na dva nacina: kao vanjsku referencu XREF ili kao DWG datoteku odn. CAD blok. Kada se DWG datoteka pridruži kao CAD blok, njene elemente moguce je editirati, mijenjati, brisati i upravljati njima kao dijelovima DWG crteža. Moguce je kreirati i grupu datoteka tipa DGN i PDF. Te datoteke moguce je pridružiti samo kao vanjske XREF reference. Datoteke pridružene kao XREF moguce je u trenutnom crtežu samo vidjeti ili obrisati, ali njihove elemente nije moguce uredivati i mijenjati. 
 
Filtriranje sadržaja
Ova opcija moguca je samo za DWG datoteke. Te je datoteke moguce filtrirati prema odredenim kriterijima. Moguce je primjerice, unijeti samo one elemente DWG datoteke na nekom layeru ili na više njih, ili pak iskljuciti one elemente datoteke prema boji, tipu elementa ili layeru.  
 
 

Urbano Canalis 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Polygon 10

Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija

Urbano Raster i Vector 10

Cjelovito rješenje za povećanje produktivnosti u radu s velikom količinom podloga u rasterskim i vektorskim formatima

Urbano Geo 10

Urbano GEO je cjelovito riješenje
za obradu geodetskih podataka.

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance