Urbano Polygon 10

  


Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija
 
Dodatne informacije

Upit za prezentaciju
 
Preuzimanje brošure

 

 
Urbano Polygon podržava projektni proces od početka do kraja bez obzira na vrstu projekta. Brzina i točnost dinamičkog modela djeluje u sinergiji sa fleksibilnim načinom projektiranja koje omogućava sustav konfiguracija. Razmjena podataka s komplementarnim programima je ugrađena i podržava preko deset formata datoteka. Uz to, na raspolaganju stoji puni set proračunskih i analitičkih alata koji upotpunjuju mogućnosti programa.
 
Urbano 10 radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021

 Urbano Polygon
 Urbano Polygon PRO
 Urbano Ultimate
     
 * Stvaranje i uređivanje poligonske topologie
 Sve prethodne funkcije
 Sve prethodne funkcije
 * Konverzije linija/polilinija
 + Uvoz/Izvoz .shp & .tab
 + Projektiranje oborinske i fekalne odvodnje
 * Konverzije teksta i atributa blokova
 + Uvoz/Izvoz baza podataka
 + Određivanje slivnih i uticajnih površina
 * Projektiranje u situaciji
 + Uvoz/Izvoz AutoCAD Civil 3D
 + Proračuni protoka i hidraulički proračuni
 * Buffer i overlay analize, tematske karte
 + Izvoz u .ifc
 + Projektiranje vodovodnih sustava
 * Analiza presjecanja cijevne i poligonske topologije
 + Napredni poprečni profili
 + Unos podataka prema EPANET-u
 * Analiza presjecanja cijevi
 + Napredno projektiranje rova
 + Uvoz/Izvoz EPANET
   + Uzdužni profili  + Dimenzioniranje vodovodnih cijevi


 + Digitalni model terena


 + Alati za upravljanje rasterskim i vektorskim podlogama

Ključne funkcije

Sučelje programa

Funkcije programa mogu se pokrenuti sa bočnog komandnog panela, Ribbon trake, prilagodljive alatne trake ili direktno iz komandne linije AutoCAD®-a. Funkcije programa otvaraju prozore koji ne sprečavaju rad s ostalim dijelovim programa. Ovo omogućava otvaranje i rad s više funkcija (prozora) istovremeno.

Korisničko sučelje je prilagođeno različitim radnim procesima, čime štedi vrijeme i poboljšava iskustvo korištenja programa.

Cijevni sustavi
Cijevni sustavi izrađeni s Urbanom automatski grupiraju osnovne elemente, čvorove i cijevi, u topološki mrežni sustav. Postoji pet topoloških elemenata: čvor, dionica, grana, niz i sustav. Nizovi se mogu uređivati, što omogućuje napredne operacije kao npr. črtanje svih uzdužnih profila odjednom

Mrežna topologija predstavlja jedinstvenu prednost, mogucnost odabira i uređivanja velikih grupa podataka.

Odabir i unos podataka
Odabir i unos podataka predstavlja ključnu razliku između Urbana i drugih programa. Urbano uključuje mogućnost odabira više topoloških elemenata odjednom, od čvora do čvora, od stacionaže do stacionaže, prema zadanom upitu i sl. Čak je moguće stvoriti vlastitu selekcijsku grupu koja se sastoji iz više standardnih topoloških elemenata prema izboru korisnika.

Ugrađene funkcije za odabir i unos podataka povećavaju preciznost i značajno smanjuju vrijeme projektiranja.

Pregledi
Tablice s pregledima predstavljaju najbrži način za uvid u projektne podatke. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se slobodno stvarati i uređivati. Sadržaj pregleda može se kopirati u Microsoft Excel i AutoCAD® tablicu.

Korisnički podaci i dodatni podaci
Fleksibilan način za dodavanje, uvoz i izvoz podataka povezanih s topološkim elementima. Korisničkim podacima se pristupa jednako kao i svim drugim podacima te mogu biti dio bilo koje konfiguracije. Dodatni podaci povezani su s određenom stacionažom ili rasponom stacionaža, što ih čini idealnim za opisivanje stanja cijevi, oštećenja i rezultata inspekcije cjevovoda.

Upiti
Predstavljaju jednostavan način za stvaranje kompleksnih grupa podataka za daljnju analizu. Upiti se često upotrebljavaju za filtriranje podataka na temelju povezanih kriterija. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se koristiti sa pregledima, tematskim mapama i stilovima.

Konfiguracije
Konfiguracije predstavljaju spremljene postavke i podatke o nekoj Urbano funkciji. 

Koriste se za pokretanje i izvršavanje rezultata mnogih funkcija kao npr. uzdužnih profila, oznaka, pregleda, uvoza i izvoza podataka, analize presjecišta i automatske definicije nivelete. Moguće je koristiti više razlicitih konfiguracija iste funkcije. Ukoliko se osvježi konfiguracija koja proizvodi dio crteža npr. uzdužni profil, svi dijelovi crteža proizvedeni tom konfiguracijom biti će automatski osvježeni. 

Konfiguracije korištene u projektu spremaju se u .dwg datoteku. Konfiguracije se s drugim Urbano korisnicima mogu razmijeniti jednostavnom razmjenom .dwg datoteka. Mogu se pohranjivati na disku lokalnog računala ili na mrežnom serveru.

Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija
 
Poligonska topologija
Poligonska topologija predstavlja posebni tip podatkovne strukture koja omogućava stvaranje parcela i zona. Može se stvoriti automatskom procedurom koja konvertira zatvorene linije i polilinije. Automatska procedura će uvijek stvoriti parcele sukladno postvljenim parametrima. Alati za naknadnu obradu omogucavaju čišćenje i uređivanje linija i polilinija koje nisu bile sukladne zadanim parametrima. Dodatni podaci kao što su broj, tip i vlasništvo parcele mogu se uvesti iz baze podataka ili konvertirati iz AutoCAD® tekstova. Uređivanje, označavanje, pretraga, upiti i analiza poligona moguća je upotrebom standardnih Urbano alata.
 
Alati za analizu
Urbano uključuje niz specijalnih alata za analizu poligonskih topologija kao npr. buffer i overlay analiza i upiti s prostornim i/ili podatkovnim kriterijima. Za izradu izvještaja koriste se tematske mape i pregledi.

Presjecišta parcela i cijevi

Ovo je specijalna vrsta analize koja omogucava pronalaženje presjecišta među cijevnim sustavima i parcelama. Rezultati presjecišta mogu se spremiti u posebnim podacima koji se mogu dodati u konfiguracije uzdužnih profila. Ovime se, na primjer, mogu kontrolirati tipovi parcela kroz koje prolazi određeni cjevovod. Veza izmedu cijevnog sustava i poligonskog sustava je dinamična i svaka promjena u položaju dionica ili poligona ce se automatski osvježiti u svim drugim pogledima.


 

Urbano Canalis 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Polygon 10

Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija

Urbano Raster i Vector 10

Cjelovito rješenje za povećanje produktivnosti u radu s velikom količinom podloga u rasterskim i vektorskim formatima

Urbano Geo 10

Urbano GEO je cjelovito riješenje
za obradu geodetskih podataka.

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance