Urbano ljetni Webinari 2017

  


 
Urbano webinari namijenjeni su korisnicima koji često koriste Urbano te svoje znanje žele usavršiti, pratiti razvoj Urbana, upoznati se s novostima i funkcionalnostima koje im možda do sada nisu bile poznate, a koje bi im mogle pomoći u nekim budućim projektima.
Korisnici koji se tek upoznaju s Urbanom također su pozvani da se pridruže. Vidjeti će detaljnu prezentaciju jednog dijela Urbano funkcionalnosti u kojoj će biti pokazane standardne funkcije i način rada.
Pozivamo sve zainteresirane korisnike i korisnice da ispune on-line prijavu za one webinare čije su im teme interesantne. Cilj webinara je detaljno obraditi jednu kratku temu, te korisnicima preporučiti optimalan tijek rada s nekom funkcijom. Webinari su kratki i ciljani. Osim toga, korisnici će moći i postavljati pitanja, te će moći izraziti svoje mišljenje o obrađenoj temi.
 

Najavljujemo sljedeće teme i termine:


 
Urbano 9.1 (novosti)
Rino Nemarnik
Petak, 28.07.2017. u 10:00 sati
 
 
 Teme:
Novi koncept oznaka u situaciji,
Novosti u uzdužnim profilima,
Zadavanje i uređivanje nivelete,
Kreiranje layout-a uzdužnih profila za plotanje.

 

Urbano 9.1. Canalis i Urbano Hydra (novosti)
Rino Nemarnik 
Petak, 11.08.2017. u 10:00 sati
 

Teme:
Canalis – Hidraulički proračun tečenja u tlačnim cjevovodima,
Canalis – Hidraulički proračun tečenja u pravokutnim cijevima proizvoljnih dimenzija,
Canalis – Novosti kod crtanja kućnih priključaka,
Hydra – Novosti kod automatskog definiranja cijevi (dimenzioniranje i optimizacija cijevi),
Hydra – Definiranje potreba za vodom i analiza različitih scenarija potrošnje vode,
Hydra – Novosti u komunikaciji s EPANET-om i vremenska simulacija.

 
Urbano 9.1 polygon (novosti) – modul za upravljanje parcelama i prostorno planiranje
Rino Nemarnik 
Petak, 25.08.2017. u 10:00 sati
 
 
Teme:
Novi koncept kreiranja poligona. Nove opcije za uređivanje poligona (dijeljenje i spajanje parcela).
Novosti kod kreiranja zone zahvata za potrebe izvlaštenja zemljišta (buffer) i analiza preklapanja poligona (overlay).
Interakcija mrežnih sustava (cjevovoda) s poligonima (parcelama, zonama…). Veza na bazu podataka i kreiranje izvještaja

 
Rad s korisničkim podacima
i BIM koncept rada s Urbanom 9.1
Karla Germanis 
Petak, 08.09.2017. u 10:00 sati
 
 PRIJAVA

Teme:
Novi mehanizam definiranja, zadavanja i korištenja korisničkih podataka.
Izvoz Urbano sustava i podataka u IFC format.
Izvoz Urbano sustava, rovova, DMT-a i podataka u NWC (Navisworks) format.
Novosti u stilovima prikaza.
 
 
 
18.7.2017.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance