Urbano Hydra

  


Projektiranje, proračun i analiza vodovoda
 

Dodatne informacije 

Upit za prezentaciju 

Preuzimanje brošure 

 

Urbano Hydra podržava projektni proces od početka do kraja bez obzira na vrstu projekta. Brzina i točnost dinamičkog modela djeluje u sinergiji sa fleksibilnim načinom projektiranja koje omogućava sustav konfiguracija. Razmjena podataka s komplementarnim programima je ugrađena i podržava preko deset formata datoteka. Uz to, na raspolaganju stoji puni set proračunskih i analitičkih alata koji upotpunjuju mogućnosti programa.


Urbano radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021

 

 Urbano Hydra

 Urbano Hydra PRO

 Urbano Ultimate

     
 * Digitalni model terena
 Sve prethodne funkcije
 Sve prethodne funkcije
 * Konverzije linija/polilinija
 + Uvoz/Izvoz .shp & .tab
 + Projektiranje sustava odvodnje
 * Konverzije teksta i atributa blokova
 + Uvoz/Izvoz baza podataka
 + Određivanje slivnih i uticajnih površina
 * Projektiranje u situacijii uzdužnim profilima
 + Uvoz/Izvoz AutoCAD Civil 3D
 + Proračuni protoka i hidraulički proračuni
 * Uvoz/Izvoz EPANET
 + Izvoz u .ifc
 + Projektiranje s prefabriciranim oknima
 * Dimenzioniranje vodovodnih cijevi
 + Napredni poprečni profili
 + Projektiranje kućnih priključaka
 * Analiza presjecanja cijevi
 + Napredno projektiranje rova
 + Stvaranje i uređivanje poligonske topologije
     + Buffer i overlay analize, tematske karte


 + Analiza presjecanja cijevne i poligonske topologije


 + Alati za upravljanje rasterskim i vektorskim podlogama
 

Ključne funkcije

Sučelje programa

Funkcije programa mogu se pokrenuti sa bočnog komandnog panela, Ribbon trake, prilagodljive alatne trake ili direktno iz komandne linije AutoCAD®-a. Funkcije programa otvaraju prozore koji ne sprečavaju rad s ostalim dijelovim programa. Ovo omogućava otvaranje i rad s više funkcija (prozora) istovremeno.

Korisničko sučelje je prilagođeno različitim radnim procesima, čime štedi vrijeme i poboljšava iskustvo korištenja programa.

Cijevni sustavi
Cijevni sustavi izrađeni s Urbanom automatski grupiraju osnovne elemente, čvorove i cijevi, u topološki mrežni sustav. Postoji pet topoloških elemenata: čvor, dionica, grana, niz i sustav. Nizovi se mogu uređivati, što omogućuje napredne operacije kao npr. črtanje svih uzdužnih profila odjednom.
Mrežna topologija predstavlja jedinstvenu prednost, mogucnost odabira i uređivanja velikih grupa podataka.


Odabir i unos podataka
Odabir i unos podataka predstavlja ključnu razliku između Urbana i drugih programa. Urbano uključuje mogućnost odabira više topoloških elemenata odjednom, od čvora do čvora, od stacionaže do stacionaže, prema zadanom upitu i sl. Čak je moguće stvoriti vlastitu selekcijsku grupu koja se sastoji iz više standardnih topoloških elemenata prema izboru korisnika.
Ugrađene funkcije za odabir i unos podataka povećavaju preciznost i značajno smanjuju vrijeme projektiranja.


Pregledi
Tablice s pregledima predstavljaju najbrži način za uvid u projektne podatke. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se slobodno stvarati i uređivati. Sadržaj pregleda može se kopirati u Microsoft Excel i AutoCAD® tablicu.


Korisnički podaci i dodatni podaci
Fleksibilan način za dodavanje, uvoz i izvoz podataka povezanih s topološkim elementima. Korisničkim podacima se pristupa jednako kao i svim drugim podacima te mogu biti dio bilo koje konfiguracije. Dodatni podaci povezani su s određenom stacionažom ili rasponom stacionaža, što ih čini idealnim za opisivanje stanja cijevi, oštećenja i rezultata inspekcije cjevovoda.


Upiti
Predstavljaju jednostavan način za stvaranje kompleksnih grupa podataka za daljnju analizu. Upiti se često upotrebljavaju za filtriranje podataka na temelju povezanih kriterija. Temeljeni su na konfiguracijama i mogu se koristiti sa pregledima, tematskim mapama i stilovima.


Konfiguracije
Konfiguracije predstavljaju spremljene postavke i podatke o nekoj Urbano funkciji. 
Koriste se za pokretanje i izvršavanje rezultata mnogih funkcija kao npr. uzdužnih profila, oznaka, pregleda, uvoza i izvoza podataka, analize presjecišta i automatske definicije nivelete. Moguće je koristiti više razlicitih konfiguracija iste funkcije. Ukoliko se osvježi konfiguracija koja proizvodi dio crteža npr. uzdužni profil, svi dijelovi crteža proizvedeni tom konfiguracijom biti će automatski osvježeni.


Konfiguracije korištene u projektu spremaju se u .dwg datoteku. Konfiguracije se s drugim Urbano korisnicima mogu razmijeniti jednostavnom razmjenom .dwg datoteka. Mogu se pohranjivati na disku lokalnog računala ili na mrežnom serveru.


Funkcije za crtanje i projektiranje

Uzdužni profili 
Uzdužni profili temelje se na konfiguracijama što njihovo crtanje čini brzim i fleksibilnim te daje vrlo detaljne rezultate. Moguće je koristiti bilo koju selekciju topoloških elemenata i iscrtati jedan ili više uzdužnih profila odjednom. Na uređivanje je stavljen poseban naglasak uz procedure koje omogućavaju uređivanje tipa, pada i pozicije okna; dubinu ispod terena, pad, promjer i niveletu cijevi; te grafičke detalje prikaza kao što su boje, šrafure, vrste linija, tip i poziciju oznaka, dekorativne blokove i sadržaj tablice s podacima.

Funkcije za crtanje i projektiranje predstavljaju ključni razlog za korištenje Urbana.

Precizno crtanje u situaciji 
je važan dio Urbano projekta. Moguće je koristiti napredne funkcije za automatsko postavljanje cijevi, okana, oznaka i visina terena kako bi se skratilo vrijeme cranja. Uređivanje je vrlo komforno s obzirom da se svaka promjena prozicije dionice i čvora automatski reflektira u svim povezanim uzdužnim profilima, oznakama i pregledima. Sustav u situaciji može se prikazati razlicitim stilovima kao npr. cijevi i okna sa stvarnim promjerima, cijevi koje se crtaju do ruba okna ili u punom 3D prikazu.

Funkcije za crtanje, uređivanje i stilizaciju omogućuju brze promjene u projektu a istovremeno zadržavaju točnost projektnih podataka.

Oznake
su temeljene na konfiguracijama, automatski se osvježavaju i mogu se postavljati za dionice, čvorove, nizove i stacionaže. Alat za automatsko repozicioniranje oznaka može zančajno unaprijediti čitljivost crteža u roku od samo nekoliko sekundi. Procedura repozicioniranja može se ponoviti više puta na bilo kojem dijelu sustava a oznake se mogu pomaknuti i ručno.

Mnogobrojne opcije za označavanje jednostavne su za korištenje i pritom daju odlične rezultate.

Visine terena i DMT
Podržane vrste DMT-a uključuju AutoCAD® Civil 3D®, 3D Face i Terraform, Urbano modul za izradu DMT-a. Visine terena mogu se postaviti i direktnim upisom, linearnom interpolacijom ili uvozom iz tekstualne datoteke.

Rovovi, poprečni presjeci i proračun iskopa
Konfiguracije rova i poprečnih presjeka mogu se uređivati a rubovi rova mogu se prikazati u situaciji. Proračun iskopa može se izraditi tako da precizno prikazuje volumene određenih slojeva. 
 
Analiza presjecišta cijevi
Radi se o posebnom sučelju za analizu, označavanje i stvaranje izvještaja temeljenih na presjecištima Urbano infrastrukturnih sustava kao što su odvodnja, vodovod ili druga cijevna i kablovska infrastrukture kao npr. plin, struja, optički kablovi i sl. Od sada je moguće presjecišta pregledavati i u 3D-u!

Konverzija CAD objekata
Cijevne mreže izrađene standardnim AutoCAD® objektima kao što su linije, polilinije i blokovi, mogu se pretvoriti u Urbano sustave. Dodatni podaci koji se nalaze u tekstu ili atributima blokova mogu se pretvoriti u podatke kao što su promjeri cijevi ili visine terena. 
Kad postanu dio Urbano sustava nad njima se mogu koristiti svi alati za projektiranje, uređivanje i analizu. Kao i u drugim projektima, moguće je koristiti konfiguracije izvoza podatka za prijenos sustava u eksterne formate kao što su .shp, AutoCAD® Civil 3D® ili bilo koja OLE DB kompatibilna baza podataka.

Alati za konverziju dio su svakog Urbano proizvoda i predstavljaju snažan mehanizam za obnavljanje
i upotrebu starih crteža cijevnih sustava.


Projektiranje vodovodnih sustava

Automatska optimizacija promjera cijevi
Kod vodovodnih sustava, proračun i određivanje optimalnih promjera cijevi nije samorazumljiv zadatak. Ovisno o veličini mreže i vrsti topologije, ovaj zadatak može postati vrlo kompleksan i vremenski zahtjevan. Složena međuovisnost protoka, brzine, tlaka, smjera tečenja i promjera cijevi je posebno zahtjevna u mrežnim sustavim čija topologija uključuje prstenove.
Urbano Hydra rješava ovaj problem i za razgranate i za prstenaste sustave korištenjem naprednih hidrauličkih metoda. Procedura za automatsku optimizaciju promjera cijevi temelji se na genetskim algoritmima koji oponašaju proces prirodne selekcije pri pronalasku optimalnog rješenja. U ovom slucaju, algoritmom se pokušavaju naći optimalni promjeri cijevi na temelju zadanih brzina tečenja u vodovodnom sustavu. Moguće je postaviti i kontrolirati sve ulazne parametre, proračunske postavke i potrebne rezultate, što proces čini jednostavnijim za razumijevanje i korištenje. Rezultati se naknadno mogu poboljšavati alatima za post-procesiranje i uređivanje.

Iskorištavanje snage novog procesa automatske optimizacije promjera cijevi može značajno povećati produktivnost i kvalitetu krajnjeg projekta.

Veza na EPANET i druge softvere za hidrauličko modeliranje
EPANET je svjetski priznati standardni softver za hidaruličke proračune vodovoda i većina softvera za hidrauličko modeliranje koristi zapis EPANET datoteka za razmjenu podataka. Urbano Hydra se može koristiti za odredivanje svih karakteristika cijevnog sustava ukljucujući potrebe za vodom, cijevi, ventile, pumpe, vodospreme itd. Pripremljeni podaci mogu se izvesti u EPANET kompatibilne softvere za hidrauličko modeliranje. Rezultati modeliranja mogu se uvesti u Urbano čime postaju dio projekta.

Hidraulički proračun
Urbano korisit EPANET za trenutni hidraulički proračun. Ova procedura zahtijeva iste podatke kao i kod pripreme i izvoza podataka u puni EPANET program. Trenutni proračun može se provesti kako bi se u kratkom vremenu steklo bolje razumijevanje sustava.

Uzdužni profili i niveleta
Urbano Hydra uključuje široki set alata i konfiguracija prilagođenih specifičnim zahtjevima izrade uzdužnih profila pri projektiranju vodovodnih sustava. Posebni alati prate svaki korak izrade projekta uključujući odabir podataka, uređivanje uzdužnih profila i nivelete, upravljanje uzdužnim profilima i pripremu za plotanje. Uzdužni profili mogu se premještati, brisati i kopirati a moguce je i zamijeniti trenutnu konfiguraciju drugom. Promjena bilo kojeg dijela ili svojstva kao npr. boje, poravnanja teksta, veličine, vrste linije, vrste bloka, podataka u tablici i sl. može se spremiti u novu konfiguraciju.

Poseban naglasak je dat na uređivanje nivelete. Nova funkcija omogućava automatsko određivanje nivelete uz redukciju broja predviđenih zračnih ventila i muljnih ispusta. Program omogućava potpunu interoperabilnost alata za interaktivno i automatsko projektiranje što donosi fleksibilnost bez premca.

Montažne sheme čvorova
Moguće je izraditi detaljne sheme na temelju čvorova u sustavu i uz pomoć kataloga montažnih elemenata tj. fitinga i ventila. Dodatno je moguce izraditi prilagođene parametarske elemente ili elemente iz AutoCAD® blokova. Tablica sa nazvima i količinama upotrijebljenih elemenata u shemi se automatski crta i popunjava.


Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance