Urbano Geo 10

  


Urbano GEO je cjelovito riješenje za obradu geodetskih podataka.
 
Preuzimanje brošure

Dodatne informacije

Upit za prezentaciju
 
Projektiranje infrastrukture uvijek zahtjeva precizno  geodetsko mjerenje. Podaci mjerenja mogu biti osnova za  izradu DMT-a za što služi modul Terraform. Unutar Urbana  moguće je koristiti i DMT iz programa AutoCAD Civil 3D  ili 3D plohe uvezene iz bilo kojeg programa. 
 
Uz podršku različitih DMT-a, visine terena mogu se  odrediti i drugim funkcijama. Primjerice, moguće je  čvorovima neposredno zadavati izmjerene visine terena ili  ih proračunati koristeći linearnu interpolaciju.  Potpuna Urbano funkcionalnost dostupna je i za  geodetske objekte: točke, spojnice i osi. Uz standardne  funkcije za baratanje točkama, spojnicama, uzdužnim i  poprečnim profilima, moguće je koristiti i standardne Urbano funkcije kao što su tablice, oznake, upiti, stilovi i  dr.  U svakom slučaju za precizne podatke mjerenja, Urbano  nudi napredne alate za obradu. 

 

Urbano 10 radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021


Detaljan opis funkcija: 

 
Konfiguracija prikaza.
U konfiguraciji prikaza potrebno  je odrediti mjerilo, visinu teksta, grupu simbola koji će  se koristiti u toj konfiguraciji, gustoću šrafure i tipove  linija. U katalogu simbola dostupne su tri grupe za  tri raspona mjerila prema novom geodetskom ključu.  Korisnik može odrediti vlastitu konfiguraciju prikaza i  odabrati hoće li i koju grupu simbola koristiti unutar  te konfiguracije. Konfiguraciju trenutnih elemenata  moguće je promijeniti u bilo kojoj fazi rada. Promjenom  konfiguracije, tj. mjerila svi će se elementi kao što su tekstovi, simboli i linije, prilagoditi zadanom mjerilu.
 
Unos točaka.
Podatke o izmjerenim točkama moguće  je unijeti u Urbano iz bilo kojeg izvora, kao što je to  moguće i u drugim Urbano modulima. Točke je moguće  unijeti iz bilo koje OLE DB baze podataka, kao npr.  Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle i sl.  Osim iz baza podataka, točke je moguće unositi i iz Esri  SHP datoteka i ASCII TXT datoteka.
Neposredan unos točaka.
Moguće je nacrtati spojnicu  dviju točaka neposredno ili automatski zadavanjem  pravila kako točke valja spojiti. Za spajanje više točaka  odjednom moguće je koristiti ime točke pri kreiranju pravila spajanja, uz mogućnost isključivanja pojedinih  točaka na temelju nekih dodatnih kriterija. Tako je  primjerice, moguće spojiti točke od 100 do 150, ali  samo one koje predstavljaju lijevi rub ceste. Moguće je  nacrtati 2D ili 3D spojnice raznim vrstama linija.
Uzdužni profili.
Moguće je nacrtati os i uzdužni profil  nacrtane osi. U tablicu uzdužnog profila moguće je  unijeti sve dostupne podatke, a upravljanje izgledom  uzdužnog profila jednako je kao i u sustavu kanalizacije i  vodovoda. 
 
Poprečni profili.
Kako bi bilo moguće nacrtati poprečne  profile, potrebno je najprije nacrtati uzdužnu os i na  njoj poprečne osi. Uzdužnu os moguće je nacrtati  neposredno ili konverzijom iz polilinije. Poprečne  osi također je moguće nacrtati neposredno, jednu  po jednu ili na nekom konstantnom razmaku, ali i konvertirati iz polilinija. Na osnovu tih poprečnih  osi moguće je nacrtati poprečne profile. Ukoliko  poprečne osi presjecaju Urbano mrežnu topologiju, moguće je pozicije cijevi, rovove i gornje slojeve vidjeti  u poprečnim presjecima, naravno, ukoliko su zadani  za tu mrežnu topologiju. Poprečni profili su također dinamični, odnosno bilo koja promjena u situaciji  uzrokovat će obnavljanje poprečnih profila. 
 
2D & 3D.
Bilo koji izmjereni objekti kao npr. točke ili  spojnice, mogu biti određeni kao 2D ili 3D. Jednom  naredbom moguće je konvertirati 2D u 3D objekte i obratno.

Dodatna funkcionalnost.
Moguće je crtati geodetske  simbole ovisno o mjerilu, šrafirati zatvorene površine  (npr. objekte), nasipe i usjeke, crtati objekte, stepenice,  crtati mrežu i slično. 
Projektiranje infrastrukture uvijek zahtjeva precizno  geodetsko mjerenje. Podaci mjerenja mogu biti osnova za  izradu DMT-a za što služi modul Terraform. Unutar Urbana  moguće je koristiti i DMT iz programa AutoCAD Civil 3D  ili 3D plohe uvezene iz bilo kojeg programa. 


Urbano Canalis 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Polygon 10

Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija

Urbano Raster i Vector 10

Cjelovito rješenje za povećanje produktivnosti u radu s velikom količinom podloga u rasterskim i vektorskim formatima

Urbano Geo 10

Urbano GEO je cjelovito riješenje
za obradu geodetskih podataka.

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance