Urbano Gasnet

  


Urbano katalog 
 
Softver za projektiranje plinovoda i proračun horizontalnih i vertikalnih zakrivljenja ovisno o načinu izrade (hladno savijani, elastični, induktivni)Urbano Gasnet PRO omogućava brzo i efikasno projektiranje  horizontalne trase plinovoda uz sve potrebne izmjene, te proračun horizontalnih i vertikalnih lukova prema zadanim pravilima. Uz te specifične funkcije, dostupne su sve druge standardne Urbano funkcije – tablice pregleda, uzdužni profili, oznake (postoje i posebne oznake za lukove), stilovi prikaza i blokovi, funkcije za uređivanje i preimenovanje, a tu su naravno i napredne funkcije -  analiza presjeka s drugim infrastrukturama, izvozi u razne GIS i BIM formate, zadavanje podataka za iskope i proračun iskopa, izvještaji raznih vrsta, analiza prelaza preko katastarskih parcela i analiza izvlaštenja.
 
Urbano radi na svim 64-bitnim verzijama AutoCAD 2017 - 2021
 


 Urbano Gasnet Urbano Gasnet PRO
 •  Digitalni model terena 
 •  Konverzije linija/polilinija 
 •  Konverzije teksta i atributa blokova 
 •  Projektiranje u situaciji i uzdužnim profilima 
 • Proračun količina iskopa 
 • Analiza presijecanja cijevi s ostalim    infrastrukturama 
 • Analiza preklapanja trase plinovoda s podacima katastra, analiza izvlaštenja
 • Proračun vrsta i radijusa horizontalnih i vertikalnih lukova plinovoda prema postavljenim pravilima
Sve prethodne funkcije plus: 
 • Uvoz/Izvoz u GIS formate  
 • Izvoz u .ifc 
 • Napredni poprečni profili 
 • Napredno projektiranje rova 
 • Alati za upravljanje rasterskim i vektorskim podlogama 
 • Proračun lukova sastavljenih od segmenata prema postavljenim pravilima 
 • Izvještaji podataka lukova 

Korisničko sučelje
Funkcije programa mogu se pokrenuti sa bočnog komandnog panela (Workspace), Ribbon trake, prilagodljive alatne trake ili direktno iz komandne linije AutoCAD®-a. Korisničko sučelje je prilagođeno različitim radnim procesima, čime štedi vrijeme i poboljšava iskustvo korištenja programa.
 
Postavljanje trase plinovoda
Postavljanje horizontalne trase plinovoda prvi je korak. Budući da plinovodi često moraju premostiti velike udaljenosti, na trasi se često pojavljuju razne prepreke (kao što su jezera, brda ili močvarna područja) koje je potrebno zaobići. Stoga su česte promjene smjera trase, koje se onda rješavanju izgradnjom lučnih dijelova plinovoda. Lučne djelove mora se posebno proračunati, prema točno zadanim pravilima.
 
 
 
Pravila za proračun lučnih djelova
Program omogućuje korisniku da sam postavi pravila za odabir vrste luka (zakrivljenja), i to prema raznim parametrima, od kojih su najvažniji promjer cijevi i kut otklona. Luk se može izvesti kao hladno savijani, elastični ili induktivni.
 
Horizontalni lukovi
Jednom kad se postavi horizontalna trasa (tangentni poligon), program će prema postavljenim pravilima predložiti vrstu i radijus luka za svako pojedino tjeme trase. Korisnik te prijedloge može i promijeniti, te primijeniti dana rješenja. U tom času program će lukove nacrtati u situaciji, a područje horizontalnih lukova prikazati u uzdužnom profilu posebnom grafikom. Dostupne su i posebne oznake za karakteristične točke luka (početak, sredina i kraj), te za karakteristike luka.
 
 

Vertikalni lukovi
Kod postavljanja nivelete plinovoda, uobičajeno je postavljati ju na konstantnu dubinu ispod terena, uz savladavanje nekih prepreka. Vertikalni pregibi također se rješavaju lučnim dijelovima, a njih je također moguće proračunati na isti način kao i horizontalne, uz neke dodatne uvjete.Program ih odmah prikazuje u uzdužnom profilu, kao i njihove podatke.
 
 
Tablice i izvještaji
Proračunate horizontalne i vertikalne lukove i njihove podatke moguće je pregledati u tablici uz mogućnost sortiranja i filtriranja, te izraditi posebni izvještaj u XLSX formatu.
 

Horizontalni lukovi sastavljeni od više segmenata
Hladno savijani lukovi mogu biti napravljeni od jednog ili više segmenata koji se savijaju na gradilištu uz korištenje posebnih strojeva. Urbano omogućuje vrlo detaljni proračun lukova koji se sastoje od više segmenata i automatski ih crta u situaciji i uzdužnim profilima, prebrojava, označava i prikazuje u iskazu materijala.
 
 
Analiza presjeka s parcelama i izvlaštenje
Katastarsku podlogu moguće je pretvoriti u Urbano poligone, te napraviti analizu presjeka plinovoda s katastarskim parcelama. Program u posebnim tablicama sortirano pokazuje sve parcele preko koji prelazi plinovod (i koja je duljina plinovoda na kojoj parceli), a iste podatke moguće je prikazati i u uzdužnim profilima. Izradom zone utjecaja (tuv. „buffer zone") moguće je napraviti i analizu djelomičnog ili potpunog izvlaštenja, te dobiti postotak i površinu dijela parcele koji će biti izvlašten za potrebe izgradnje plinovoda ovisno o širini zahvata.
 
 
 
 
Karla Germanis, 23.11.2020.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance