Urbano 9.2 - Nova verzija dostupna za korisnike

  


Urbano 9.2.6.0
 

Nova verzija programa Urbano 9.2 pod oznakom 9.2.7.0 podržava AutoCAD/MAP/Civil 3D platfotmu od verzije 2015 do verzije 2019, isključivo 64-bitne verzije. 

Instalacije i popis novosti možete preuzeti ovdje nakon što se prijavite na svoj korisnički račun.
 

 
Glavne novosti u programu Urbano 9.2 su sljedeće:

BIM (Building Information Modeling)

Dodane su nove opcije za 3D prikaz i crtanje rubova rova. Napravljena je nova funkcija za izvoz kompletnog Urbano sustava u NWC format za rad u Navisworks-u (uključujući DMT, rovove i slojeve zasipa). Prilikom kreiranja NWC datoteke moguće je automatsko kreiranje grupa selekcija. Značajno je poboljšan izvoz u IFC format.
 
Urbano Hydra
Modul Urbano Hydra značajno je proširen novim funkcijama, dok su postojeće optimizirane i ubrzane. Ugrađena je mogućnost izrade i analize scenarija potreba i potrošnje vode. Uporabom scenarija moguće je brzo pronalaženje relevantnih stanja potrošnje. Izrađen je novi tip pregleda u kojima je moguće istovremeno analizirati proračunske veličine dionica i čvorova (tlakove, brzine..). Poboljšana je definicija opreme sustava (položaj i smjer pumpi i ventila), kao i njihovih podataka.
 
Urbano Polygon
Modul Urbano Polygon potpuno je preuređen. Postojeće funkcije su ubrzane i poboljšane, a dodane su i neke nove. Inicijalno kreiranje poligonske topologije značajno je poboljšano (automatska poligonizacija, pretvorba zatvorenih poligona, automatsko prepoznavanje otoka i detekcija grešaka). Dijeljenje poligona po proizvoljnim kriterijima značajno je ubrzano. Dodana je nova funkcionalnost kod overlay analize. Dinamični pregledi s novim opcijama za selekciju i sortiranje omogućuju brzu i efikasnu kontrolu poligonske topologije.
 
Urbano Canalis
U katalogu cijevi omogućeno je kreiranje pravokutnih cijevi s ravnim dnom, koje su definirane dvama parametrima (unutarnjom širinom i unutarnjom visinom cijevi, A x B). Za zadane pravokutne cijevi moguće je napraviti hidraulički proračun. Ugrađena je i nova funkcija za hidraulički proračun tečenja pod pritiskom.
 
Plotanje uzdužnih profila
Funkcije za plotanje uzdužnih profila proširene su novim opcijama - omogućeno je crtanje svakog okvira u zasebni layout te postavljanje maksimalne širine papira, nakon koje program kreira novi layout. Dostupna je i nova funkcija za crtanje uzdužnih profila s više referentnih visina u modelu.
 
Oznake
Oznake su podijeljene u više grupa – dionice, čvorovi, stacionaže, kanali i ostalo. Moguće ih je izraditi prema predlošku. Osim toga, dodane su i nove mogućnosti za označavanje visina nivelete, a funkcije za crtanje i uređivanje oznaka proširene su novim opcijama.

Zadavanje i uređivanje nivelete

Defining pipe invert in longitudinal sections is one of the most important functionalities in the design of pipe systems. That is why a whole new set of commands has been developed and this functionality significantly expanded. New features offer a wealth of options and parameters with which setting and editing the pipe invert is much faster and more efficient.
 
Urbano Alatna traka (Ribbon)
Ribbon sučelje dopunjeno je novim funkcijama te je korisniku omogućena izrada vlastitih panela i grupa naredbi.
 
Korisnički podaci
Mogućnost definiranja i zadavanja korisničkih podataka izuzetno je bitna u primjeni BIM tehnologije. Primijenjen je potpuno novi koncept za upravljanje korisničkim podacima. Omogućeno je definiranje i zadavanje korisničkih podataka za sve tipove sustava (kanalizacija, vodovod, poligonska topologija...), elemente topologije (dionice, čvorovi, poligoni...) i tipove opreme (pumpe, ventili...). Rad s korisničkim podacima intuitivniji je i efikasniji.
 
Kućni priključci
U funkciju za crtanje kućnih priključaka dodane su nove opcije automatskog spajanja kućnih priključaka i glavnih kanala. Kućni priključci postali su dinamični, što znači da se promjenom nivelete glavnog kanala automatski ažuriraju i kućni priključci. Osim toga, kućne priključke moguće je definirati iz više segmenata.
 
Poprečni profili (rov s više cijevi)
Funkcija za definiranje i analizu složenih rovova s više cijevi poboljšana je dodavanjem novih opcija. Dodana je mogućnost automatskog kotiranja, poboljšano je zadavanje gornjih slojeva te olakšano definiranje ključnih točaka poprečnog profila kod crtanja pomoćnih linija, kotiranja i označavanja rovova.
 
Kako bi se detaljno informirali o novostima u Urbano 9.1, pogledajte detaljnu Listu novosti.
 
 
Pogledajte i video u kojem je pokazana nova funkcionalnost Urbano Hydra programa za izradu scenarija potrošnje vode i izvoza modela mreže u EPANET:
 

 
Urbano Hydra spaja AutoCAD crtež (detaljni projekt vodovodne mreže) s hidrauličkim proračunom programa EPANET. U programu Urbano Hydra moguće je napraviti razne scenarije potreba za vodom te odabrati relevantni scenarij prema kojem će program vršiti proračun. Za razliku od EPANET-a, u Hydri je moguće napraviti i više scenarija potreba za vodom, te rezultate istih simultano pregledavati - primjerice, zimski i ljetni period, scenarij sa i bez protupožarnih potreba i slično. Scenariji omogućuju efektivniju i sistematičniju analizu sustava. Moguće ih je koristiti kako bi utvrdili utjecaje raznih uvjeta, kako bi tražili optimalne parametre ili evaluirali promjene u radu sustava
 
Također je moguće izvesti mrežu u EPANET-ovu .inp datoteku, koristiti dodatne opcije modeliranja te rezultate vratiti natrag u Urbano preko .rpt datoteke (Report) za daljnju razradu projekta. 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance