Udaljena pomoć - Remote Asistance

  


 
 
 
 
 


Online pomoć i podrška pomoću ISLight Instant Assistance klijenta.

Preuzimanjem ISLlight client aplikacije dajete nam mogućnost povezivanja sa Vašim računalom preko Interneta. Prezentacija sadržaja sa naših računala, prikaz sadržaja Vašeg ekrana djelatnicima podrške, te preuzimanje kontrole samo su neke od mogućnosti ove aplikacije.
 
Aplikacija traži Vašu dozvolu za sve navedene operacije, a komunikacija se vrši sigurnim kanalom preko Interneta. 
Kliknite na ikonu 
za preuzimanje i pokretanje 
ISLlight klijenta.

Tehnička podrška je osigurana za sve korisnike programa: Autodesk, CGS Plus i StudioARS.
Korisnici koji imaju ugovor s nama, plaćaju odgovarajuću mjesečnu naknadu.
Ostalim korisnicima naplaćujemo tehničku podršku prema aktualnom cjeniku.


Kontakt za tehničku podršku:
- telefon: 051 / 273 - 570

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance