Studio ARS tehnička podrška

  
Tehnička podrška je osigurana za sve korisnike koji imaju aktivne ugovore za pretplatu ili održavanje programa:
Autodesk, CGS Plus i StudioARS.
 

Kontakt za tehničku podršku:

- e-mail: podrska@studioars.hr

- telefon: 051/273-589 ili 051/273-590

- Udaljena pomoć - Remote assistance:Preuzimanjem ISLlight client aplikacije dajete nam mogućnost povezivanja sa Vašim računalom preko Interneta. Prezentacija sadržaja sa naših računala, prikaz sadržaja Vašeg ekrana djelatnicima podrške, te preuzimanje kontrole samo su neke od mogućnosti ove aplikacije.
 
Aplikacija traži Vašu dozvolu za sve navedene operacije, a komunikacija se vrši sigurnim kanalom preko Interneta.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance