Prezentacija naših proizvoda u Bugarskoj

  


 
Bugarska partnerska tvrtka Kanisco organizirala je niz susreta s korisnicima, od kojih se jedan dogodio 25. 11.2009. godine u hotelu Sveta Sofija. Uz prisustvo više od 80 ljudi, predstavljeni su naši programi Canalis i Hydra.
Tjedan dana ranije organizirana je prezentacija programa Plateia, a tjedan kasnije prezentacija Autodesk softwarea za arhitekturu (ADT, Revit...).
 
30.11.2009.

Urbano 10

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet 10

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance