PLATEIA

  
Program za projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih cestaPlateia je programski paket namijenjen projektiranju i rekonstrukciji prometnica. Projektantu nudi velik broj naredbi, od jednostavnih do vrlo složenih, od početnog unosa točaka do ispisa ili kreiranja 3D modela, koji se dalje mogu koristiti za razne analize.


Plateia projektantima pomaže u pripremi nacrta i tehničke dokumentacije, uključujući i izračun masa. 3D model projektantima daje mogućnost provođenja raznih analiza, kao što su zavojne krivulje, krivulje vidljivosti, kao i odvodnja vode s prometnica.


Plateia radi na nekoliko CAD platformi, međutim u kombinaciji s programom AutoCAD Civil 3D, povećava se iskoristivost oba programska paketa.


Plateia se koristi za sve vrste projektiranja prometnica svih vrsta i u svim fazama projektiranja: projektiranje prometnica svih kategorija, rekonstrukcije prometnica, zemljane radove itd.


Primjena:

Projektiranje i rekonstrukcija prometnica

Web stranica:

www.plateia-software.com

Softverska podrška:

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD Map 3D

Podržani jezici:

Engleski, njemački, hrvatski, turski, ruski, bugarski, makedonski, slovenski, srpski


Važnije novosti?


 •  Nova metoda zadavanja horizontalne osi plutajući elementi
 •  Novi CGS digitalni model terena
 •  3D prikaz vertikalne i horizontalne signalizacije i kolničke oznake
 •  Povećana brzina
Glavne značajke programa Plateia


Automatizirana

Koncept „Projekt u jednom crtežu" omogućuje učinkovitu obradu poprečnih profila.


Fleksibilna

Nekoliko stupnjeva automatizacije omogućuje projektantima kontrolu nad procesima projektiranja uz zadržavanje veza među dijelovima projekta.


Kompatibilna

Plateia savršeno radi s programom AutoCAD Civil 3D, povezana je s njegovim digitalnim modelom terena, a geometrija prometnica prenosiva je u oba smjera.


Univerzalna

Sadrži alate za potrebne projektiranje u svim fazama projekta: od prethodnih studija do izvedbene dokumentacije.


Jednostavna za rad i učenje

Dobro strukturirani izbornici omogućuju početnicima brzo učenje, dok su ribon i alatna traka praktičniji iskusnim korisnicima.


Dokazana u praksi

Plateia je lokalizirana i korištena u nekoliko država za projektiranje, od urbanih prometnica i raskrižja do nebrojenih rekonstrukcija i velikih projekata autocesta.
Prednosti


Uključeni razni standardi za projektiranje prometnica:


 •  Kategorija prometnica, projektirana brzina
 •  Granične vrijednosti parametara projektiranja
 •  Proračun poprečnih nagiba i proširenja
 •  Uključene zbirke vertikalne i horizontalne prometne signalizacije prilagođene pojedinim državama

Potpuna integracija u CAD sustav


 •  Iskorištava funkcionalnost programa AutoCAD Civil 3D
 •  Radi se na postojećem AutoCAD crtežu.
 • Projekt se po potrebi može naknadno dorađivati čistim AutoCAD-om

Povećana brzina i pouzdanost:


 •  Ubrzane dugotrajne i ponavljajuće operacije
 •  Brz i siguran prijenos podataka između situacije, uzdužnih i poprečnih profila

 • Mogućnost obrade trasa dužih od 100 km

Jedan program za sve faze projektiranja:

 •  Započinje s unosom geodetskih podataka, rasterskih podloga i sl.
 •  Ide kroz sve faze projektiranja i izrade tehničke dokumentacije
 •  Projektiranje raskrižja i kružnih tokova
 •  Omogućuje izradu raznih analiza
 •  Završava s efikasnom pripremom nacrta za ispis ili izradu 3D modela za BIM.
Situacija


Ovaj modul sadrži ukaze za obradu ulaznih podataka i crtanje u situaciji:


 •  Digitalni model terena sposoban za obradu nekoliko milijuna točaka
 •  Manipulacija geodetskih točaka i spojnica
 •  Ubacivanje i uređivanje topografskih simbola
 •  Upravljanje raster kartama
 •  Šrafiranje/bojanje pokosa
 •  2D-3D konverzija
 •  Izračuni i interpolacije
 •  Alati za kotiranje i obradu nacrta situacije
 •  Alati za izradu nacrta situacije
 


Osi


Ovaj modul se upotrebljava za odabir optimalnog horizontalnog toka trase. Korisniku su na raspolaganju moćni alati za upravljanje elementima horizontalne trase ceste:

 

 •  Projektiranje i uređivanje uzdužne osi prometnice pomoću tri različite metode, i mogućnost kombinacije metoda
 •  Postavljanje uzdužne osi na osnovu snimljenih točaka metodom najbolje prilagodbe koja automatski kreira tangente, prijelaznice i kružne krivine.
 •  Kreiranje poprečnih presjeka na više načina
 •  Automatsko označavanje elemenata osi
 •  Projiciranje presjeka na 3D plohe (Plateia koristi Civil3D ili CGSplus DMT)
 •  Prijenos točaka iz presjeka u situaciju (2D ili 3D)
 •  Razni alati za uređivanje elemenata horizontalne trase dionice
 •  Horizontalna analiza preglednosti
 • Podržane su razne vrste krivulja kao npr. klotoida, kubna parabola, Hoferova pomaknuta kubna parabola i dr.
 • Slobodni i plivajući glavni elementi
 • Fiksni glavni elementi (crtanje metodom ˝ljepljenja˝)
 • Tangentni poligon
 • Crtanje paralelne pruge
 • Crtanje osi Best-fit metodom
 • Pretvorba polilinija u osi
 • Mogućnost zadavanja različitih računskih brzina duž osi
 • Kontrola stacionaža, mogućnost zadavanja smjera rasta ili pada
 • Crtanje, uređivanje i označavanje poprečnih osi
 • Korespodentne poprečne osi (podrška za više osi)
 • Zadavanje visina terena iz DMT ili točaka
 • Projiciranje linija i točaka uzduž osi u uzdužnim i poprečnim profilima


Uzdužni profili


Ovaj modul sadrži alate za projektiranje i uređivanje nivelete, poprečnih nagiba, nadvišenja i sl., te alate za razne analize vertikalnih elemenata prometnice.

 

 •  Projektiranje vertikalne geometrije prometnice
 •  Proračun i uređivanje nadvišenja
 •  Analiza vertikalne preglednosti
 •  Crtanje linije masa
 •  Proizvoljne rubrike u tablici uzdužnog profila
 •  Nekoliko alata za crtanje geometrijskih elemenata, kota itd.
 •  Priprema za ispis uzdužnog profila
 • Podržane kružne i parabolične zakrivljenosti nivelete
 • Crtanje tangenti
 • Pretvorba polilinije u tangentu
 • Podržan unos više terena
 • Projicirani uzdužni profili
 • Crtanje raskrižja (projektiranje križanja u razini, priključci i dr.) 
 


Poprečni profili


Ovaj modul sadrži niz alata za crtanje, uređivanje i analizu poprečnih profila.

 

 

 •  Ispis postojećeg terena i presjeka prometnice
 •  Jednostavno crtanje poprečnih profila sa raznovrsnim elementima poprečnih profila (nasipi, bankine, kanali, rubnjaci…)
 •  Uređivanje, označavanje i kotiranje poprečnih profila
 •  Alati za definiranje, uređivanje i korištenje karakterističnih poprečnih profila
 •  Proračun količina
 •  Nekoliko alata za pomoć pri crtanju (dodavanje blokova, zumiranje na profil, kotiranje…)
 •  Priprema za ispis poprečnih profila
 •  Mogućnost crtanja i uređivanja više poprečnih profila istovremeno
 • Prikaz više pruga unutar profila (paralelnih i ne paralelnih), cesta, vodnih kanala,…
 • Automatski ili korisnički definiran izgled kolosjeka
 • Naredbe za označavanje i proračun količina
 • Podržan unos blokova i pretvorba korisničkih elemenata
 
 


Prometna oprema


Ovaj modul proširuje projektantove mogućnosti kreiranja i analiziranja nudeći mu alate za prometnu signalizaciju, projektiranje raskrižja, vozne krivulje…

 

 •  Autopath – horizontalne i vertikalne vozno dinamičke krivulje
 •  Crtanje i uređivanje prometnih znakova, te izrada izvještaja iz njih
 •  Crtanje horizontalne signalizacije (zebra, linijske oznake, iscrtani otoci itd.)
 •  Prikaz horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 3D pogledu radi izrade efektivnije vizualizacije
 •  Projektiranje razdjelnih otoka (suza, trokutasti)
 •  Kompletno projektiranje kružnih raskrižja
 •  Autobusna stajališta
 •  Zaobljenja u raskrižju
 


Reference


Od 1993, kada je službeno objavljena prva verzija, Plateia je stekla veliki broj zadovoljnih korisnika u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Rusiji, Poljskoj, Bugarskoj, Srbiji, itd. Uspješno je implementirana u tvrtkama velikog raspona veličina: od malih projektantskih biroa sa samo nekoliko zaposlenika, do velikih i međunarodno priznatih konzultantskih tvrtki.

29.3.2017.Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance