Nove BIM funkcije u Urbanu

  


Tijekom razvoja nove verzije programa Urbano 9.1 koja uskoro izlazi, dodali smo nove i proširili postojeće BIM funkcije programa.
 
Većina poboljšanja usmjerena je na nove mogućnosti suradnje s programom Autodesk Navisworks koji predstavlja osnovnu komponentu BIM radnih procesa temeljenih na Autodesk tehnologiji.
 
 
 
 
Urbano i razmjena podataka
 
Urbano je BIM softversko rješenje za projektiranje, proračun i analizu infrastrukturnih cijevnih sustava temeljeno na AutoCAD i AutoCAD Civil 3D tehnologiji. Inženjeri i tehnički crtači koji se bave izradom projekata sustava odvodnje, vodovoda i plinovoda na raspolaganju imaju niz naprednih funkcija za optimizaciju i unaprijeđenje procesa projektiranja.
 
Širok izbor funkcija za uvoz i izvoz podataka podržava više od 10 formata za razmjenu podataka čime se potiže stvarna integracija sa BIM radnim procesima u infrastrukturi. Između ostalog tu su mogućnosti za razmjenu podataka sa programima AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks, Autodesk Navisworks, ESRI ArcGIS i EPANET.

Osim rada sa standardnim projektnim podacima, Urbano može obrađivati i bilo koju vrstu dodatnih podataka kroz svoje originalno sučelje da dodavanje, uvoz i izvoz dodatnih podataka za cijevi i okna. Dodatni podaci dostupni su kao i sve druge vrste podataka i mogu biti dio svake konfiguracije uzdužnih profila, oznaka, pregleda itd.


 
 

Urbano i BIM

BIM filozofija se širi svim inženjerskim softverima i nužnost podržavanja BIM standarda i radnih procesa stalno raste. Zahvaljujući svojoj internoj arhitekturi, Urbano zadovoljava ključne BIM uvjete i može se uključiti u različite BIM radne procese:
 
- 2D i 3D: Urbano podržava oba pristupa i ostavlja korisniku da se samostalno odluči o najboljem načinu za rješavanje određenog projektnog zadatka. 2D situacije, uzdužni profili i poprečni presjeci ostaju ključni dijelovi svakog projekta i projektne dokumentacije. Istovremeno, 3D omogućava bolji uvid i rješavanje specifičnih problema kao što je analiza presjecišta više cijevi.

- Podaci: Urbano podržava projektne podatke i dodatne podatke (npr. podatke koje definira korisnik). Oba tipa podataka dijele iste programske operacije (npr. izbor, unos, uređivanje, spremanje) i funkcije (npr. uzdužni profili, oznake, izvještaji).

- Komunikacija: Izrada projekata infrastrukturnih cijevnih mreža povezana je s drugim strukama i njihovim aktivnostima kao što su npr. geodestka mjerenja, obrada GIS sustava i hidrauličko modeliranje. Potreba za razmjenom podataka među strukama i softverima je jasna. Urbano podržava obostranu razmjenu podataka s različitim softverima i formatima datoteka npr. ESRI .shp, Oracle i MS SQL baze podataka, AutoCAD Civil 3D. Urbano također podržava i izvoz podataka u .ifc i EPANET .inp te uvoz iz EPANET .rpt datoteka.

 
 
 
 

Novi razvoj za Autodesk Navisworks

Naš najnoviji razvoj usmjeren je na integraciju radnih procesa sa programom Autodesk Navisworks. Autodesk Navisworks je jedan od vodećih programa za za holistički pregled integriranih projektnih modela i podataka od strane raznih dionika, koji omogućuje ostvarivanje bolje kontrole nad projektnim ishodima. Navisworks omogućava koordinaciju, simulaciju izgradnje, analizu cjelokupnog projekta te uključuje napredna alate za simulaciju i validaciju. Navisworks predstavlja integralni dio BIM procesa za mnoge inženjere.

Izlaskom verzije Urbano 9.0 podržali smo izovz podataka u .ifc format. To je omogućilo korisnicima izvoz bilo kojeg dijela ili cijele cijevne mreže iz Urbana i uvoz 3D modela mreže u Autodesk Navisworks. Povrh toga, ova funkcija omogućava izvoz dodatnih podataka za cijevi i okna npr. materijal cijevi, opis i protok.

Ograničenja .ifc formata ne čine ga idealnim kandidatom za komunikaciju sa Navisworks-om. Potražili smo alternativu, i našli ju u postojećim bibliotekama za programatski pristup AutoCAD-u koje omogućuju izradu .nwc datoteka te u Navisworks API sučelju koje omogućava izradu dodataka za program.

Nadolazeća verzija programa Urbano 9.1 uključuje opciju za izvoz dijela cijevne mreže (tj. odabranih cijevi i okana) sa svim dodatnim podacima (npr. promjer cijevi, vrsta okna, faza izgradnje) u izvorni Navisworks .nwc format podataka. Ovo omogućava glatki BIM radni proces gdje se sve promjene nastale uređivanjem Urbano modela samo moraju ponovno izvesti i osvježiti u Navisworks-u. Promjene su dostupne odmah i pružaju pravi, podacima bogati 3D model spreman za pregled, analizu presjecišta i 4D simulaciju izgradnje.
 
 

4D simulacija izgradnje korištenjem programa Urbano, Microsoft Project i Autodesk Navisworks
 
 
 
 
Video pokazuje nove Urbano funkcije za izradu gornje i donje granice rova i potpunog 3D rova. Faze izgradnje se definiraju korištenjem dodatnih podataka i uz pomoć njih će se automatski izraditi grupe za izbor u Navosworks-u (eng. selection sets). Svi podaci biti će zapisani u .nwc datoteku. Navisworks objedinjuje podacima bogati 3D model iz Urbana sa planom izgradnje koji je napravljen u programu Microsoft Project i time omogućava izvođenje 4D simulacije izgradnje.
 
 

Suradnja i analiza presjecišta korištenjem programa Urbano i Autodesk Navisworks
 
 
 
 
Video pokazuje nove funkcije za upravljanje presjecištima korištenjem programa Urbano i Autodesk Navisworks. Cijevna mreža se izvozi u .nwc format i uvozi u Navisworks. Analiza presjecišta se izvodi u Navisworks-u, te se radi izvještaj koji se onda koristi u Urbano za razrješenje sukoba među raznim infrastrukturama. Cijela cijevna mreža se ponovno izvozi i osvježava u Navisworks-u. Na kraju se koristi novi Urbano dodatak za Navisworks kojim se izrađuje popis cijevi sortiran prema promjerima te se izrađuje kvantifikacija uz pomoć standardnih Navisworks alata.
 
 

 
 
 
 

Novi Urbano dodatak za Navisworks

Povezivanje eksternih dokumenata sa modelom može značajno poboljšati analitičke procese u Navisworks-u. Eksterni dokumenti dodaju specifične techničke podatke i informacije iz stvarnog svijeta koje inače nebi bile dostupne u digitalnom 3D modelu.Urbano Document Linker je novi dodatak za Autodesk Navisworks koji omogućava povezivanje više eksternih dokumenata kao npr. .pdf dokumenata i .jpeg slika sa Navisworks modelom. Urbano Document Linker radi sa 3D modelima iz svih programa kompatibilnih sa Navisworks-om, kao što su npr. Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D i Urbano.

 

Urbano Document Linker za Autodesk Navisworks povezuje eksterne datoteke sa modelima iz programa Autodesk Revit i Urbano
 
 

 
Pretpostavka za napredno, automatsko povezivanje je pridržavanje neke konvencije prilikom imenovanja datoteka. Najčešće, naziv dokumenta mora odgovarati nekom postojećem podatku u modelu, npr. nazivu niza, nazivu okna i sl.
Video prikazuje tri tipa naprednog povezivanja:
1. Povezivanje jednog dokumenta sa velikim brojem elemenata modela
2. Povezivanje velikog broja dokumenata različitih tipova sa velikim brojem različitih elemenata modela
3. Povezivanje velikog broja dokumenata različitog tipa sa velikim brojem identičnih elemenataZa više informacija obratite se na e-mail prodaja@studioars.hr
 
Mihael Vaić, 19.5.2017.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance