FERROVIA

  Softver za projektiranje i održavanje željezničkih pruga


Ferrovia je softver za 2D i 3D projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih pruga, kao i alat za analizu izravnanja i razmaka među tračnicama. Ferrovia sadrži snažne alate za rad kako na malim tako i na velikim projektima.


Primjena:

Projektiranje i održavanje željezničkih pruga

Web stranica:

www.ferrovia-software.com

Softverska
podrška:

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD Map 3D, za trenutnu i četiri starije verzije.

Podržani jezici:

Engleski, njemački, poljski, češki, mađarski, hrvatski, slovenski


Primjena


 • Projektiranje standardnih i brzih željezničkih pruga
 • Projektiranje perona, čvorova i križanja
 • Pokriva raspon od malih do vrlo velikih projekata 
 • Projektiranje križanja s cestama
 • Projektiranje industrijskih i podzemnih željezničkih pruga
 • Projektiranje gradskih željezničkih pruga
 • Proračun geometrije željezničkih pruga i direktan izvoz podataka za specijalne strojeve
 • Analiza razmaka među  tračnicama u situaciji i poprečnim profilima


Prednosti


 • Podrška za različite CAD platforme
 • Uključen modul za izradu digitalnom modela terena
 • Omogućena prilagodba postavki XML datotekama 
 • Uključena kolekcija skretnica s mogućnošću izrade vlastitih
 • Napredni proračun i uređivanje nadvišenja
 • Podržane razne širine pruga
 • Uključeni alati za automatski proračun izravnavanja postojećih pruga
 • Podrška za standardne formate podataka: LandXML, Plasser&Theurer (GEO i VER formati), ASCII i MS Excell format
 • Moguć rad na vrlo velikim projektima: do 1000 km pruga s više uzdužnih osi, uzdužnih profila i tisućama poprečnih profila
 • optimizirani rad i brzina
 • mogućnost spremanja velikih projekata u više datoteka
 • moguća integracija s programima za projektiranje cesta (Plateia) i drugim


Reference

Ferrovia je dobro prihvaćena među projektantima kao rješenje za projektiranje i održavanje pruga u Centralnoj i Istočnoj Europi;  od Austrije, Poljske, Mađarske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Hrvatske i Makedonije do Slovenije. Ferrovia se također koristi na mnogim sveučilištima diljem Europe u obrazovne svrhe.
Intuitivno korisničko sučelje

Zahvaljujući intuitivnom korisničkom sučelju, proces učenja, prilagodbe i rada na programu je vrlo lak.


Podrška za prijelaznice

Ferrovia ima cijeli niz alata za iscrtavanje složene geometrije pruge s podrškom za linearne i nelinearne parabole i klotoide.


6 raznih širina pruga

Podržane su razne širine pruga, proračun i uređivanje nadvišenja. Na raspolaganju je kolekcija skretnica s mogućnošću dodavanja vlastitih ili izmjene postojećih.


Prilagodljivost

Standardi za projektiranje pohranjeni su u vanjskim XML datotekama, što omogućuje jednostavnu prilagodbu i razmjenu.


Potpuna integracija

Ferrovia omogućava potpunu integraciju u različita CAD okruženja, jer su svi podaci spremljeni u crtežu.


Dinamično osvježavanje

Ferrovia dolazi s dinamičnim osvježavanjem podataka na situaciji, uzdužnim i poprečnim profilima.


Digitalni model terena (DMT)

Ferrovia sadrži modul za izradu digitalnog modela terena koji podržava izradu modela na osnovu geodetskih točaka, linija loma i drugih CAD elemenata, tekstualnih datoteka i dr. Čuvanje modela isključivo u memoriji omogućava brži rad te razne vrste prikaza.


Geodetski alati

 • Rad s geodetskim točkama i spojnicama
 • Topografski i ostali simboli s alatima za unos i uređivanje
 • Proračuni i interpolacija točaka
 • Pomoćni alati za obradu situacije


Osi

 • Podržane su razne vrste krivulja kao npr. klotoida, kubna parabola, Hoferova pomaknuta kubna parabola i dr.
 • Slobodni i plivajući glavni elementi
 • Fiksni glavni elementi (crtanje metodom ˝ljepljenja˝)
 • Tangentni poligon
 • Crtanje paralelne pruge
 • Crtanje osi Best-fit metodom
 • Pretvorba polilinija u osi
 • Mogućnost zadavanja različitih računskih brzina duž osi
 • Kontrola stacionaža, mogućnost zadavanja smjera rasta ili pada
 • Crtanje, uređivanje i označavanje poprečnih osi
 • Korespodentne poprečne osi (podrška za više osi)
 • Zadavanje visina terena iz DMT ili točaka
 • Projiciranje linija i točaka uzduž osi u uzdužnim i poprečnim profilima


Uzdužni profili

 • Podržane kružne i parabolične zakrivljenosti nivelete
 • Crtanje tangenti
 • Pretvorba polilinije u tangentu
 • Podržan unos više terena
 • Projicirani uzdužni profili
 • Crtanje raskrižja (projektiranje križanja u razini, priključci i dr.)


Poprečni profili

 • Mogućnost crtanja i uređivanja više poprečnih profila istovremeno
 • Prikaz više pruga unutar profila (paralelnih i ne paralelnih), cesta, vodnih kanala,…
 • Automatski ili korisnički definiran izgled kolosijeka 
 • Naredbe za označavanje i proračun količina
 • Podržan unos blokova i pretvorba korisničkih elemenataProračun i uređivanje nadvišenja

Proračun nadvišenja podržava tablični unos, parametarski proračun, vrijednosti definirane od strane korisnika, te mogućnost definiranja osovinske  točke.  Napredno uređivanje omogućava prikaz pruge s raznim vrijednostima nadvišenja,  kako bi  pronašli optimalno rješenje ili zadovoljili razne standarde u ovisnosti od države ili struke.  


Skretnice

 •  Unaprijed pripremljena kolekcija skretnica s mogućnošću izrade novih i uređivanja postojećih
 •  Parametarska ili direktna metoda unosa
 •  Alati za uređivanje i brisanje
 •  Izvješća o skretnicama
 •  Automatsko zaobljavanje skretnica u krivinama
 •  Prikaz grananja osi u uzdužnim profilima


Regresija osi

Alat za regresiju osi daje središnju os na osnovu snimljenih točaka ili polilinija postojeće pruge. Ovaj alat koristi metodu „najmanjih kvadrata" za proračun osi. Pojedinačno elementi regresije stvaraju pravce ili krivulje. 


Održavanje i izravnavanje

Ferrovia uključuje specifične alate za održavanje postojećih pruga njihovim izravnavanjem. Skup alata kao što su crtanje središnje osi na osnovu snimljenih točaka, usporedna analiza i proračun udaljenosti od sporednih kolosijeka ili objekata, omogućavaju jednostavno projektiranje. 


Snaga i prilagodljivost

Uz pomoć programa Ferrovia možete projektirati i male i velike pruge, do 1000 km osi, uzdužne i poprečne profile, bez utjecaja na snagu računala. Ovo Ferroviu čini jedinstvenim profesionalnim alatom.


Funkcije za pretvorbu podataka

Funkcije nam služe za pretvorbu podataka o projektiranim prugama i njihovom održavanju u industrijski standard (LandXML) i specijalnu opremu za održavanje pruga (Plasser &Theurer).
29.3.2017.


Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance