CGS Labs Infra Challenge 2019

  


 
 
 
 
 
 
 
 
Produljeni rokovi za prijavu i predaju projekata

31.05.2019 zadnji rok za predaju prijave na natječaj
31.08.2019 rok za predaju projekta u elektronskom obliku


 
CGS Labs objavljuje nagradni natječaj „CGS Labs Infra Challenge 2019" za studente građevinarstva.
Na natječaj se može prijaviti diplomski, seminarski ili bilo koji drugi vlastiti rad napravljen u  CGS Labs softveru Plateia, Ferrovia ili Aquaterra. Za potrebe vizualizacije i prezentacije projekta nisu definirana ograničenja.  Odobrava se bilo koji softver poput programa: Infraworks ili 3ds max. Bitno je da osnovni projekt bude napravljen u CGS Labs softveru.
 
 

Uvjeti sudjelovanja

  • Status redovnog studenta ili uspješno završeni studij u 2017/2018 godini,
  • Tema rada mora biti projekt ceste, željezničke pruge ili uređenje vodotoka,
Mjerila ocjenjivanja

  • Nacrtana os ceste / željezničke pruge / korita,
  • Napravljen uzdužni profil,
  • Napravljeni poprečni presjeci,
  • Napravljen 3D model objekta s upisanim podacima,
  • Napravljen izvoz  3D solid modela u IFC datoteku, koja se prilaže kod predaje rada,
  • Napravljena vizualizacija
Za sudjelovanje na natječaju NIJE OBAVEZNO predati projekt koji uključuje sve navedene točke.
 
 

Prijava na natječaj

Za sudjelovanje na nagradnom natječaju CGS Labs Infra Challenge 2018/2019 potrebno se prijaviti.  Prijave za sudjelovanje se zaprimaju na adresi e-pošte: info@cgs-labs.com. Potrebno je dostaviti osobne podatke: ime, prezime, adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, naziv fakulteta, smjer studija, godinu studija i potvrdu o studentskom statusu ili potvrdu o završenom studiju u 2017/2018. godini. U predmetu e-pošte navesti: PRIJAVA NA „CGS Labs Infra Challenge 2019". U tekstu dati kratki opis svog projekta ili rada napravljenog CGS Labs softverom.

Rokovi

28.02.2019: rok za predaju prijave za sudjelovanje na natječaju
31.05.2019: rok za predaju* projekta u elektronskom obliku (dwg, dxf, 3ds, ifc, pdf, doc, ppt, video …)

*Više informacija o načinu predaje rada šaljemo na e-poštu sudionicima koji se prijave na natječaj.
 
Komisija

Stručnu komisiju za ocjenjivanje projekata čine sveučilišni profesori, te CAD/BIM stručnjaci poduzeća CGS Labs.
U želji da studenti što bolje upoznaju i iskoriste svu funkcionalnost CGS Labs softvera bit će im osigurana tehnička pomoć dostupna komercijalnim korisnicima CGS Labs softvera.
CGS Labs softver potreban za izradu projekta, izdat će se svima koji na adresu e-pošte: support@cgs-labs.com pošalju zahtjev s nazivom potrebnog programa i potvrdom o studentskom statusu ili o završenom studiju u 2017/2018 godini.

Dodjela nagrada

Najbolji projekti će biti prezentirani uz svečanu dodjelu nagrada na stručnom skupu CGS Labs Connect. Studenti će dobiti priliku javno predstaviti svoje projekte pred sudionicima stručnog skupa, stručnjacima i vodećim poduzećima iz područja planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata.
 

Nagrade

1.Nagrada: 1.000,00 € (netto)
2.Nagrada: 600,00 € (netto)
3.Nagrada: 400,00 € (netto)
 
Uz nagrade dodijeliti će se i priznanja za posebna postignuća.

Natječaj je namijenjen svim studentima građevinarstva, kao i onima koji su diplomirali u 2017/2018 godini. Svaki autor ili autorska skupina može predati najviše jedan projekt.
 
 
Više informacija o nagradnom natječaju 

StudioARS d.o.o.
Cesta dalmatinskih brigada 24b
51211 Matulji, Hrvatska
Telefon: +385 51 273 595
e-mail: z.galic@studioars.hr  
 
 
 
17.1.2019.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance