Besplatni webinar za projektiranje vodovoda uz pomoć programa Urbano Hydra i EPANET

  


 

 

 

 

Primjeri korištenja programa EPANET i
Urbano Hydra na bazi Autodesk Civil 3D

 
 

Snimku webinara možete pregledati registracijom na ovaj link:


Registracija

 
Pokazat ćemo tri primjera koji integriraju programe EPANET i Urbano Hydra u povezan radni proces, od stvaranja digitalnog modela terena i projektiranja vodovodne mreže do dimenzioniranja cijevi i korištenja rezultata hidrauličkog modeliranja u crtežu.


 

Primjeri uključuju:

Kreiranje vodoopskrbnog sustava:

 
Kreiranje DMT-a, više funkcija za crtenje mreže, izrada uzdužnih profila i uređivanje nivelete, zadavanje podataka (zračni ventili, muljni ispusti, okna, rovovi), crtanje poprečnih presjeka i izračun volumena iskopa, zadavanje potreba za vodom, hidraulički proračun i komunikacija s EPANET-om, analiza, primjena 3D stila i izvoz u IFC.

Optimizacija cijevi i rad s scenarijima:

Optimizacija promjera cijevi, dodavanje ventila za smanjenje tlaka, izrada različitih scenirija potreba za vodom, rad s pumpama i vremenskim uzorcima, vremenska simulacija korištenjem EPANET-a i uvoz rezultata u Urbano.

Uvoz iz INP-a:

Uvoz podataka iz INP datoteke, pregled sustava, hidraulički proračun po ograncima i analiza rezultata.


Prezentacija traje oko 70 minuta.
Za dodatne informacije o našim programima za projektiranje vodovoda, kanalizacije, plinovoda i vakuumskih sustava odvodnje obratite se na e-mail.
 
 

 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance