Besplatni webinar za projektiranje kanalizacije od GIS-a do BIM-a

  


 

 

 

Urbano Ultimate primjeri s uvozom podataka iz PostgreSQL baze podataka i Shape datoteke te LandXML i Navisworks izvoza podataka


 
Snimka Webinar-a
Registracija
 
 
Urbano Ultimate uključuje sve naše alate za projektiranje, proračun i analizu sanitarne i oborinske odvodnje, vode, plina i vakuumske kanalizacije. U ovoj prezentaciji naglasak je na alatima za uvoz i izvoz podataka. Za više informacija o tome koje funkcije se nalaze u kojoj verziji programa kliknite ovdje 
 


Primjeri uključuju:
 
1. Uvoz iz baze podataka, obrada i izvoz u Autodesk Civil 3D
Izrada konfiguracije za uvoz podataka iz PostgreSQL baze, dopuna cijevne mreže različitim alatima, izrada uzdužnih profila i određivanje nivelete cijevi, izvoz dopunjene mreže u bazu podataka, konvertiranje kompletne mreže u Autodesk Civil 3D.

2. Rad s parcelama i izvoz mreže i parcela u Autodesk Infraworks
Izrada parcela iz GIS podataka, uređivanje i analiza, dodavanje podataka o parcelama u uzdužne profile cijevne mreže, izvoz terena, cijevne mreže i parcela u LandXML, vizualizacija s programom Autodesk Infraworks.

3. Izrada rovova i eksport u Autodesk Navisworks
Zadavanje rovova, crtanje poprečnih profila, izračun volumena iskopa, primjena 3D stila na cijevnu mrežu, izrada 3D rova, grading rova, dodavanje korisničkih podataka, izvoz cijevne mreže i rova u Autodesk Navisworks, plotanje uzdužnih profila, povezivanje pdf dokumenata s uzdužnim profilima s elementima u Navisworks-u korištenjem programa Urbano Navisworks tools.

Prezentacija će potrajati otprilike 60 minuta.
Za dodatne informacije o našim programima za projektiranje vodovoda, kanalizacije, plinovoda i vakuumskih sustava odvodnje obratite se na e-mail.


O programu Urbano 9.5
Urbano je profesionalni softver za projektiranje, proračun i analizu oborinske i sanitarne odvodnje, vode, plina, vakuumske kanalizacije i drugih infrastrukturnih cijevnih mreža. Uz podršku naših korisnika i partnera, razvijamo i implementiramo Urbano softversku kolekciju u više od 10 jezičnih verzija širom svijeta.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance