Besplatni webinar: 3D koordinacija unutar BIM projekta

  


 
 
U organizaciji Hrvatske komore arhitekata kao Autodeskov partner u Programu stručnog usavršavanja, najavljujemo online predavanje:
 
Naslov: 3D koordinacija unutar BIM projekta
Opis: Predstavit ćemo Navisworks i njegovu ulogu u koordinaciji više sudionika u BIM projektu.
 
Datum održavanja: 03.06.2020.
Vrijeme održavanja: 12:00 - 13:15
 
Predavač: Rino Nemarnik, mag.ing.aedif.
 
Registrirajte se klikom na slijedeći link:
 
Registracija
 
Sadržaj predavanja:
 
U sklopu prezentacije pod nazivom „3D koordinacija unutar BIM projekta" predstavit ćemo softver Autodesk Navisworks, za pregled i koordinaciju BIM modela. U prezentaciji uživo pokazat ćemo generiranje sastavljenog (agregatnog) modela na temelju pojedinačnih dijelova projekta različitih struka. Na istom modelu predstavit ćemo brojne mogućnosti Navisworks-a kao što su: navigacija kroz model, pregledavanje podataka, vidljivost objekata, spremanje i korištenje pogleda, presjeci modela, mjerenje, dodavanje oznaka i komentara, kreiranje poveznica na dokumente, veza između softvera Revit i Navisworks. Na kreiranom agregatnom modelu napravit ćemo analizu kolizija te napraviti izvještaje. Kompletan model ćemo kvantificirati i dobiti iskaze svih količina u modelu. Na samom kraju napraviti ćemo 4D simulaciju građenja na temelju prethodno kreiranih inteligentnih grupa objekata.
 
Za dodatne informacije o BIM tehnologiji i našoj ponudi za arhitekte obratite nam se na e-mail.
 
 
 
 
26.5.2020.
 
 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance