AutoCAD 2020 novosti

  


 

 

 

 

 

 

 

 

Paleta s blokovima (Block Palette)

 

Nova paleta s blokovima omogućava pregled blokova u trenutnom crtežu, ali i pregled blokova u drugim crtežima bez potrebe za njihovim otvaranjem. Kroz paletu je omogućen i unos blokova te njihovo uređivanje.Usporedba (Compare) crteža

 

Naredbe za uspoređivanje dodatno su unaprijeđene. Razlike između crteža, sada je moguće dodatno označiti na različite načine. Sada se usporedba može izvšiti bez napuštanja trenutnog crteža.

 

 

3. PURGE

 

Naredba PURGE je redizajnirana na način da sada prepoznaje elemente koje nije moguće „očistiti", na način da ih prikaže u pretpregledu i moguće razloge za to. Također je promijenjen i dijalog naredbe.

 


 

Mjerenje (Quick measure)

 

Uvedena je opcija „live" mjerenja, gdje se, ovisno o poziciji kursora, prikazuju dimenzije najbližih elemenata.

 

 

AutoCAD WEB i Mobilna aplikacija

 

Osvježene su i dodane nove funkcionalnosti na AutoCAD WEB aplikaciji kao i na aplikacijama za mobilne uređaje.


 

Cloud podrška

 

Sada je moguće direktno preuzimati i pohranjivati datoteke na cloud servisima (Box, Dropbox, OneDrive). Opciju je moguće koristiti preko AutoCAD WEB aplikacije.

 


 
Naravno, tu je još mnoštvo unapređenja, prvenstveno na području brzine, sigurnosti i pouzdanosti u radu te podrške za 4K monitore.

Sistemski zahtjevi:
Podržani operativni sustavi:
• Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990 (64-bit only)
• Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (64-bit only)
• Microsoft Windows 10 (64-bit only) (version 1803 or higher)
Preglednik: 
• Google Chrome (for AutoCAD web app) 
Procesor:
Osnovno
• 2.5-2.9 GHz
Preporučeno
• 3+ GHz 
Mreža:
Deployment via Deployment Wizard.
Licenčni server i sva računala, koja koriste mrežnu licencu moraju raditi preko  TCP/IP protokola.
Licenčni server radi (osim na podržanim operativnim sustavima) i na Windows Server® 2016, Windows Server 2012, i Windows Server 2012 R2 edicijama. 
Hardware:
Memorija:
Osnovno
• 8 GB
Preporučeno
• 16 GB 
Rezolucija:
1920x1080 with True Color
Rezolucija do 3840x2160 podržana je na Windows 10, 64 bit sistemima (sa odgovarajućom grafičkom karticom) 
Prostor za pohranu:
6.0 GB
 
Grafička kartica:
Osnovno
• 1 GB GPU sa 29 GB/s Bandwidth i DirectX11 podrškom
Preporučeno
• 4 GB GPU sa 106 GB/s Bandwidth i DirectX11 podrškom
Dodatni zahtjevi za velike crteže, oblake točaka i 3D modeliranje: 
• 8 GB RAM ili više
• 6 GB dodatnog slobodnog prostora na disku
• 1920x1080 ili više, True color video display adapter; 128 MB VRAM ili više, Pixel Shader 3.0 ili više, Direct3D® podržan, workstation klasa grafičkih kartica.
 
Benjamin Bašić, 7.11.2019.

Urbano Canalis 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra 10

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Polygon 10

Stvaranje, uređivanje i analiza poligonskih topologija

Urbano Raster i Vector 10

Cjelovito rješenje za povećanje produktivnosti u radu s velikom količinom podloga u rasterskim i vektorskim formatima

Urbano Geo 10

Urbano GEO je cjelovito riješenje
za obradu geodetskih podataka.

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance