AQUATERRA

  Program za projektiranje vodotokova

Aquaterra je program za projektiranje vodotokova. Nudi široku paletu ukaza za korištenje od idejnog do izvedbenog nivoa projektiranja, od početnog unosa geodetskih točaka do plotanja i kreiranja 3D modela. 
Osim što Aquaterru koristimo u izradi tehničke dokumentacije, program služi za mnoge izračune i analize, kao što su protupoplavna zaštita, kontrola bujica i klizišta, crtanje sustava za navodnjavanje, analiza transporta materijala usjeka i nasipa.


Primjena:

Projektiranje vodotokova

Web stranica:

www.aquaterra-software.com

Softverska podrška:

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD, AutoCAD Map 3D

Podržani jezici:

njemački, engleski, slovenski, hrvatski, srpski


Primjena 

Aquaterra se koristi za razne projekte svih stupnjeva detaljnosti, što podrazumijeva:

 • Radovi na vodotokovima, zaštita od poplava i erozije
 • Projektiranje sustava za navodnjavanje
 • Projektiranje vodotokova u urbanim sredinama
 • Projekti rezervoara i kanala za hidroelektrane
 • Kontrola klizišta, stabilizacija pokosaNovosti u Aquaterri!

 • Nova metoda kreiranja horizontalne osi – plutajući elementi
 • Novi digitalni model terena
 • Unos površine vode na situaciji
 • Povećana brzina
Reference

Od 2004 godine, kada je izdana prva službena verzija, Aquaterra je dobila brojne zadovoljne korisnike u nekoliko zemalja. Značajna je uspješna integracija u tvrtkama različitih veličina: od manjih inženjerskih biroa sa manjim brojem zaposlenih do velikih međunarodno priznatih konzultantskih tvrtki kao što je Lahmeyer International, s nekoliko stotina zaposlenika i referenci diljem svijeta.

Izdvojene reference:

 • Lahmeyer International
 • Institut Jaroslav Černi
 • Institut za vodu, Slovenija
 • Elektroprojekt Zagreb, Hrvatska
 • IB Neukirchen, Austrija
 • JP Spreča, BIH
 • Dams Implementation Unit, SudanIzdvajamo

Jednostavna za rad i učenje

Dobro strukturirani izbornici omogućuju početnicima brzo učenje, dok su ribon i alatna traka namijenjeni iskusnim korisnicima.

Fleksibilna              

Proces projektiranja odvija se u odvojenim, no međusobno čvrsto povezanim modulima što projektantima omogućuju potpunu kontrolu tijekom projekta. 

Kompatibilna                                                           

Aquaterra radi s Autodesk programima AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D i AutoCAD, od kojih najbolje s programom AutoCAD Civil 3D. Ova kombinacija projektantima omogućuje najveću učinkovitost, uz to što donosi kvalitetan digitalni model terena i mogućnost korištenja Civil 3D funkcionalnosti, kao što su npr. oblaci točaka, izrada 3D vizualizacije i sl.  

Univerzalna

Sadrži alate primjerene svim fazama projektiranja: od prethodnih studija do izvedbene dokumentacije.

Automatizirana              
Koncept projekta u jednom crtežu omogućava učinkovitu obradu poprečnih profila.

Dokazana

Aquaterra je lokalizirana i koristi se u nekolicini zemalja za projekte u rasponu od malih vodotokova i bujica do velikih projekata navodnjavanja s kanalima dugim stotinama kilometara.
Opisi  modula  Aquaterre

Situacija 

Ovaj modul sadrži naredbe za obradu ulaznih podataka i izradu situacije:

 • Unos i obradu geodetskih točaka i spojnica
 • Unos i obradu topografskih simbola
 • Upravljanje rasterima
 • Šrafure nasipa
 • Konverzija iz 2D u 3D
 • Kalkulacije i interpolacije
 • Alati za pripremu nacrta za tiskanje


 
Osi

U ovom modulu se nalaze snažni alati za manipuliranje uzdužnih i poprečnih osi:

 • Kreiranje uzdužne osi vodotoka iz polilinije
 • Više načina kreiranja poprečnih osi
 • Automatsko označavanje elemenata osi
 • Projiciranje presjeka u 3D koristeći točke ili DTM
 • Definiranje obala rijeke i drugih linija uzdužne osi
 • Prijenos točaka iz poprečnog presjeka u situaciju ili 3D
 • Alati za obradu osi  
Uzdužni profili

Ovaj modul sadrži naredbe za izradu uzdužnih profila vodotokova:

 • Crtanje presjeka postojećeg terena i vodotoka
 • Unos lijevog i desnog ruba korita iz poprečnih profila ili 3D modela
 • Unos jednog ili više vodnih lica
 • Konstruiranje nivelete dna vodotoka bilo parametarski bilo grafički
 • Uređivanje tablice uzdužnog profila
 • Lomljenje uzdužnih profila za tiskanje na više papira
 • Alati za pripremu nacrta za tiskanje 


 

Poprečni profili

Ovaj modul sadrži alate potrebne za kreiranje i obradu poprečnih profila:

 • Crtanje postojećeg terena i vodotoka
 • Kreiranje novog korita: automatski (jednostavnom hidrauličnom kalkulacijom), poluatomatski ili interaktivno
 • Uređivanje, označavanje, kotiranje poprečnih presjeka
 • automatsko i interaktivno definiranje obala ili unos iz 3D modela
 • Unos 1D, 2D ili kombinirana vodna lica
 • Proračun iskopa materijala
 • Nekoliko alata za procesiranje (dodavanje blokova, kota, uvećanje presjeka…)
 • Alat za produkciju poprečnih presjeka 

Hidraulika

Moduli za pretvorbu hidrauličnih podataka su veza Aquaterre s hidrodinamičnim simulacijskim modelima.

HEC-RAS prevoditelj: 

 • Pripremite HEC-RAS geometrijsku ulaznu datoteku na temelju poprečnih profila, nasipa i Manningovog koeficjenta
 • Unesite vrijednosti nivoa vodnog lica u Aquateru gdje  ih prikažite u poprečnom, uzdužnom profilu i situaciji

MIKE 11 prevoditelj:

 • Prenesite geometrijske podatke (stacionaže, geometriju poprečnog presjeka, kanala, nasipa i visina ) iz Aquaterre u MIKE 11 datoteku poprečnog presjeka
 • Pregledajte MIKE 11 rezultate i učitajte ih nazad u Aquaterru: nivo vode, poprečni presjek, os, uzdužni presjek, pozicije nasipa

MIKE 21 prevoditelj:

Aquaterra povezuje AutoCAD Civil 3D sa najčešće korištenim 2D hidrodinamičnim računskim proramom MIKE 21:
 • Interaktivno iscrtavanje i uređivanje numeričke mreže
 • Prijenos AutoCAD Civil 3D površina u MIKE 21 batimetriju (dfs2 format)
 • Unos brzine i drugih parametara (dubina, voda, površina) iz rezulatata programa MIKE 21


 


Prednosti

Potpuno integrirano u CAD sistem: 
 • Koristi AutoCAD i AutoCAD Civil 3D funkcionalnost
 • Mogućost projektiranja na temelju postojećeg AutoCAD crteža
 • Gotov projekt je moguće učitati u AutoCAD i nastaviti s obradom

Aquaterra podržava trenutne formate koji su ključni za projektiranje vodotokova: 
 • HEC-RS, MIKE 11, MIKE FLOOD, MIKE21
 • Sposobnost brzog iscrtavanja osi, presjeka i rezultata iz HEC-RAS, MIKE 11 i AutoCAD-a.

Poboljšana brzina i pouzdanost:
 • Obavlja ponavljajuće operacije jako brzo
 • Brz i precizan prijenos podataka između situacije, uzdužnih i poprečnih presjeka

Koristite jedan program za sve korake projekta:
 • Započinje sa unosom geodetskih podataka, rastera itd.
 • Može se koristiti kroz sve faze projektiranja
 • Poveznice prema hidrodinamičkom modelu
 • Završava pripremom modela za izradu tehničke dokumentacije ili 3D modela

29.3.2017.

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance