Analiza kolizija u cijevnim sustavima

  


Analiza kolizija važan je postupak u projektiranju cijevnih sustava. BIM tehnologija stavila je velik naglasak na analizu kolizija. Analiza kolizija može se napraviti u softverima za 3D koordinaciju poput Navisworksa, ali problem je što Navisworks elemente sustava (cijevi i okna) tretira kao svaki drugi 3D element. Na ovaj način analiza u Navisworksu daje veliki broj kolizija, gdje je teško razlikovati važne od nevažnih kolizija (svaki spoj cijevi i okna se tretira kao kolizija).

Uvijek je bolje napraviti analizu kolizija cijevnog sustava u softveru za detaljno projektiranje i u agregatni model u Navisworksu donijeti sustav koji nema kolizija. U Navisworksu se potom možemo usredotočiti na analizu kolizija cijevnog sustava s drugim podzemnim elementima BIM modela.
Softver Urbano ima vrlo dobro razrađen algoritam analize kolizija koji se izvodi u 3D-u. Analiza kolizija je brza, dinamična i automatska. Moguće je analizirati tisuće cijevi i okana u nekoliko sekundi, odrediti relevantne kolizije, automatski označiti sva presjecišta u uzdužnim profilima s proizvoljnim oznakama. Sve kolizija i presjecišta se mogu prikazati u preglednim tabelama sa svim relevantnim podacima (3D udaljenosti između elemenata, relativne pozicije cijevi što je posebno važno za cijevi sanitarne kanalizacije i vodovoda). Urbano također može izvršiti analizu kolizija s 2D elementima koji imaju informaciju o visini/dubini.
 
 
Mr.sc. Dražen Galić, dipl.ing.građ.
18.12.2020.
 

 

 

Urbano

Dostupna je nova verzija Urbana. Informirajte se o novostima i koristite Urbano 10 za brži, efikasniji i udobniji rad!

Urbano Canalis

Softver za projektiranje, proračun i analizu oborinskih i otpadnih voda

Urbano Hydra

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovoda

Urbano Gasnet

Softver za projektiranje plinovoda

Udaljena pomoć - Remote Asistance

Udaljena pomoć - Remote Asistance