studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

PROMETNICE

Plateia, Autopath, Autosign

Plateia logo

PROJEKTIRANJE PROMETNICA BIM PRISTUPOM

Plateia je profesionalni softver za projektiranje prometnica koji zadovoljava BIM principe. Plateia omogućava kreiranje BIM modela odnosno 3D modela s proizvoljnim podacima. Model je moguće eksportirati u IFC format.

INTUITIVNO KORISNIČKO SUČELJE

Korisničko sučelje je pažljivo definirano da omogući korištenje u skladu s uobičajenom projektantskom praksom. Ovime je omogućeno brzo učenje i jednostavno korištenje programa.

OD IZRADE IDEJNIH DO GLAVNIH PROJEKATA

Softver sadrži funkcije i alate koji se koriste u cijelom procesu projektiranja, od idejnih rješenja, idejnih projekata pa do glavnih i izvedbenih projekata. Funkcionalnost programa seže od inicijalnog unosa geodetskih podataka, potrebnih analiza i proračuna, kreiranja 3D modela prometnica do pripreme kompletne projektne dokumentacije.

OSOBINE

UREĐIVANJE URBANIH PODRUČJA

U CGS Labs softveru uključena je funkcionalnost za kreriranje digitalnih modela terena na osnovi različitih prostornih podataka poput točaka i linija loma. Ova funkcionalnost omogućuje korištenje Plateie u osnovnom AutoCAD-u. Plateia također podržava korištenja Civil 3D digitalnog modela terena.

PlateIa nudi funkcionalnost za kreiranje složenih pokosa (nasipi, usjeci) prema višestrukim uvjetima. Ova se funkcionalnost može efikasno primjeniti u različitim uvjetima na mnoge elemente prometnica poput složenih raskrižja, akumulacija, parkirališta i slično.

PROJEKTIRANJE PROMETNICA

Plateia nudi velik broj opcija za kreiranje i uređivanje osi prometnice. Između ostalog omogućeno je kreiranje osi na osnovi tangentnog poligona, korištenje plivajućih i fiksnih elemenata i kreiranje osi od postojećih elemenata.

Omogućeno je automatsko definiranje raskrižja i kružnih tokova na osnovi geometrije prometnice određene osima i poprečnim nagibima prometnice. Funkcija za definiranje 3D raskrižja automatski prilagođava uzdužni profil i poprečne nagibe priključne prometnice s odgovarajućim zaobljenjima.

3D model prometnice u Platei se sastoji iz 3D površina ili 3D tijela. 3D površine prometnice se automatski rade iz 3D rubova prometnice i modela terena korištenjem funkcija za crtanje pokosa (grading). 3D model prometnice sastavljen od tijela (solid) zasniva se na površinama definiranim u poprečnim profilima. Istom tehnologijom je moguće napraviti 3D model tunela, mostova ili drugih objekata. 3D model s pridruženim podacima može biti učitan u Autodesk Infraworks, Navisworks te može biti korišten u različitim BIM procesima.

Plateia omogućuje detaljno projektiranje poprečnih profila prometnica s puno opcija. Koncept interaktivne obrade poprečnih profila omogućuje kreiranje složenih poprečnih profila na vrlo intuitivan način. Projektant ima potpunu kontrolu svih elemenata poprečnih profila i može definirati veliki broj poprečnih profila u kratkom vremenu.

Plateia može automatski proračunati sve količine definirane u poprečnim profilima – dužine, površine i volumene. Sve proračunate veličine je moguće povezati sa softverima za izradu troškovnika. U slučaju promjene projekta ponovni proračun svih količina je potpuno automatiziran.

Plateia omogućava proračun vidljivosti i prezentaciju puta zaustavljanja na osnovi geometrije prometnice i definiranih nasipa i usjeka.

REKONSTRUKCIJA / REHABILITACIJA PROMETNICA

Plateia nudi algoritme i funkcije za rekonstrukciju i rehabilitaciju postojećih prometnica.

Ulazni podaci za ove postupke su postojeće osi i rubovi prometnice. Omogućena je usporedba postojećih i novih poprečnih nagiba te proračun svih količina. Program izračunava minimalne visine novih slojeva kao i količine koje se uklanjaju.

IMPLEMENTACIJA NACIONALNOG STANDARDA ZA PROJEKTIRANJE PROMETNICA

U Plateiu je ugrađen hrvatski Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)

AUTOSIGN – PROMETNI ZNAKOVI I HORIZONTALNE OZNAKE PROMETNICA

Autosign je profesionalno rješenje za planiranje prometnih znakova.

Program omogućava detaljno planiranje znakova i kreiranje specifikacija i izveštaja. Autosign je zasnovan na službenim hrvatskim popisima za prometne znakove i oznake na prometnicama. Prometni znakovi se mogu prikazati u 2D ili 3D i moguće im je pridružiti standardne i proizvoljne podatke čime su zadovoljeni BIM zahtjevi.
Autosign je dostupan u Plateia Ultimate i Professional verzijama.

AUTOPATH – PROVJERA PROVOZNOSTI PROMETNICA

Autopath je profesionalno rješenje za analizu i simulaciju krivulja kretanja vozila.

Uporabom softvera moguća je jednostavna i brza simulacija kretanja vozila. Ovo je naročito korisno kada treba provjeriti provoznost u raskrižjima, kružnim tokovima, podvožnjacima i nadvožnjacima
Autopath je dostupan u Plateia Ultimate verziji.

PODRŠKA ZA GOOGLE MAPS & GOOGLE STREET VIEW

Ova funkcionalnost omogućava jednostavno učitavanje i prikaz karata i visinskih podataka za zadano područje u DWG-u iz Google Maps izvora. Omogućeno je također korištenje Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju.

Podrška za Google Earth izvoz

3D BIM model, napravljen s programom Plateia, može se prikazati direktno u Google Earth platformi. Na ovaj način korisniku se omogućava prezentacija projekta s izvanrednim vizualnim mogućnostima.

BIM PODRŠKA

CGS Labs rješenja omogućuju podršku BIM pristupu u projektiranju. Programi kreiraju 3D modele s pridruženim podacima. Kroz Property Manager moguće je dodavati ili mijenjati pridružene podatke.

Kreirani BIM model je moguće zapisati u IFC format. CGS Labs prilagođava IFC format prema buildingSMART specifikacijama.

U programu je moguće koristiti alat za analizu kolizija elemenata BIM modela i time kreirati korektan model za kasnije faze BIM procesa.

Analiza provoznosti

Autopath je profesionalno rješenje za analizu provoznosti prometnica, analizu kretanja i trajektorije vozila. Namijenjeno je inženjerima građevinarstva i prometa, arhitektima i urbanistima. Autopath omogućuje simulaciju i analizu kretanja vozila, a time analizu projektiranja prometnih površina i kontrolu geometrijske usklađenosti površine kojom se vozilo kreće.

INTUITIVNO KORISNIČKO SUČELJE

Autopath se odlikuje pažljivo definiranim korisničkim sučeljem i jednostavnim radnim procesom, što ga čini lakim za učenje i jednostavnim za korištenje. Primjerena cijena, mogućnost definiranja složenih vozila i odlična tehnička podrška, razlozi su što Autopath odabiru profesionalci širom svijeta.

OSOBINE

ZBIRKE VOZILA PREMA NACIONALNIM STANDARDIMA

Autopath dolazi s brojnim zbirkama referentnih vozila specifičnih za određenu zemlju, definiranih prema nacionalnim smjernicama i proširenom kolekcijom vozila kao što su avioni, autobusi, dizalice, vozila hitnih službi, kamioni, poljoprivredni strojevi i puno drugih.

PROŠIRENA KOLEKCIJA SPECIJALNIH VOZILA

TIP VOZILA
Avioni
NAZIV VOZILA
Boeing 737-700, Boeing 737-400
TIP VOZILA
Autobusi
NAZIV VOZILA
Ikarus, Kravtex, Man, Mercedes, Neoplan, Rába, Setra, Volvo
TIP VOZILA
KATO dizalice
NAZIV VOZILA
CR-100, CR-250, MR-130, NK-300E-v, NK550vr
TIP VOZILA
LIEBHERR dizalice
NAZIV VOZILA
AC55-3, AC55-3, AC60-3, AC140, AC160-2, AC160-5, AC250-1
TIP VOZILA
TEREX dizalice
NAZIV VOZILA
Wind Transport, Heavy Load Vehicle, Long Cargo Vehicle
TIP VOZILA
Specijalna vozila
NAZIV VOZILA
Mercedes Benz, Tatra, Man, Iveco
TIP VOZILA
Europske hitne službe
NAZIV VOZILA
Fire Vehicle - Pumper, Fire Vehicle - Aerial Platform
TIP VOZILA
AASHTO hitne službe
NAZIV VOZILA
Drop-Deck Semitrailler, Europe Flatbad, Flatbad with Pendular Axles
TIP VOZILA
Hitne službe Slovenije
NAZIV VOZILA
PV-1, PV-2, GV-1, GVV-1, GVV-2, GVC-16/15, GVC-16/25, GV-16/24, GVC-24/50, AC, GVGP-1, GVGP-2
TIP VOZILA
Kamioni
NAZIV VOZILA
Mercedes Benz, Iveco, MAN
TIP VOZILA
Betonske mješalice
NAZIV VOZILA
MAN TGS 41.420 8x4; ITAS CAS
TIP VOZILA
Poljoprivredni strojevi
NAZIV VOZILA
Tractor John Deere 5603 4WD, Tractor Fendt 936 Vario, Tractor + Bailey Dumper DUMP10, Tractor + Bailey Grain Trailer TAG11, Tractor + Bailey Baby Trailer BR2.0, Tractor + Bailey Low Loader LOW 8/16
TIP VOZILA
Kamioneti
NAZIV VOZILA
Ford Ranger, Toyota HiLux, Nissan Navara, Mercedes Benz X, Isuzu D-Max, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200, Ford F-150
TIP VOZILA
Džipovi
NAZIV VOZILA
Audi Q8, BMW X7, Mercedes Benz GLS, Volkswagen Touareg, Volvo XC90, Land Rover Range Rover, Škoda Kodiaq, Škoda Kamiq, Rolls Royce Cullinan

ALATI ZA ANALIZU PROVOZNOSTI

Koristeći funkcionalnost horizontalne i vertikalne analize možete lako i brzo simulirati kretanje vozila i provjeriti mogućnost transporta. Autopath radi u AutoCAD i Civil 3D okruženju.

Možete provjeriti moguće kolizije i nedosljednosti krivulje kretanja vozila s drugim vozilima ili izgrađenim objektima. Isto tako možete kreirati dijagrame skretnih kuteva koji prikazuju djelovanje upravljačkog mehanizma vozila duž cijelog puta gibanja vozila.

Simulacije kretanja u formi trajektorije, kreirane u CAD crtežu korištenjem Autopath-a, mogu se jednostavno izvesti u Google Earth.

Na taj način možete brzo kreirati prezentaciju za investitore i zainteresiranu javnost te rezultate analize podijeliti online. To omogućuje dobivanje brze i ažurne povratne informacije.

IZVJEŠĆA ANALIZE PROVOZNOSTI

Autopath dolazi s naprednim mogućnostima kreiranja izvješća za svaku analizu provoznosti.

Izvješća sadrže nazive i tipove korištenih vozila, sheme vozila s detaljnim dimenzijama, dijagrame okretanja upravljača s pripadajućim kutevima, okretanje kotača na zaustavnim dijelovima, maksimalni kut upravljanja vozilom i još puno toga. Izvješća se mogu izvesti u PDF i druge formate.

Prilagođena vozila i specijalni transport

Autopath također nudi mogućnosti mijenjanja karakteristika dostupnih vozila iz priloženih zbirki.

Moguće je kreirati i potpuno novo vozilo s više osovina, opcijama upravljanja i neograničenom definicijom gabarita vozila.

Podrška za Google Maps & Google Street View

Autopath omogućuje unos karata i visinskih podataka (Google Earth Surface data) kao i Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju, pomažući korisnicima, investitorima i zainteresiranoj javnosti u lakšoj predodžbi područja za koja se provodi analiza provoznosti.

Kombinacija ovih podataka s infrastrukturnim ili arhitektonskim modelima, nudi velike mogućnosti vizualizacije i puno dodatnih vrijednosti. Autopath dolazi s velikom količinom podržanih koordinatnih sustava i time omogućava točno pozicioniranje.

Video snimanje

Uz pomoć novog alata za video snimanje, možete lako i brzo izraditi snimku simualciju i kretanja vozila i odmah je poslati vašim naručiteljima na pregled.

PODRUČJA UPORABE

NISKOGRADNJA

Autopath igra ključnu ulogu u provjeri provoznosti na raznim projektima: prometnica, raskrižja, kružnih tokova, skretanja, podvožnjaka, nadvožnjaka i sl. Uz napredne alate za analizu i simulaciju putanje, on ne samo da ubrzava postupak projektiranja već omogućuje brzu provjeru alternativnih rješenja, kao i sigurnost i usklađenost sa standardima.

POSEBAN PRIJEVOZ

Posebne usluge prijevoza zahtjevaju specijalizirana vozila (poluprikolica s prikolicom, niska prikolica, pokretne dizalice, itd.) i posebne prometne pravce. Autopath sadrži veliku zbirku posebnih vozila, koja se sva mogu precizno prilagođavati. Možete kreirati vozilo proizvoljnog gabarita koji točno predstavlja teret koji se prevozi. Autopath podržava korištenje Google Maps i Google StreetView funkcionalnosti, što je neophodno za procjenu različitih scenarija prometnih pravaca. Uz podršku za sve vrste dizalica, možete virtualno planirati transport od tvornice, teretne luke ili teretnog terminala do planiranog odredišta.

VISOKOGRADNJA

Autopath nudi jednostavne alate za arhitekte i i urbaniste za analizu provoznosti u CAD okruženju. Oni mogu izvoditi jednostavne manevre, simulirati okretanja i primjetiti potencijalna ograničenja u projektima garaža, parkirališta, putevima za evakuaciju itd. Zahvaljujući velikoj zbirci ugrađenih vozila, arhitekti sada imaju alat za analizu provoznosti s kojim mogu točno, pouzdano i neovisno provjeriti projektirani objekt.

INDUSTRIJA

Autopath je provjereno koristan alat u procesu projektiranja industrijskih postrojenja. Pomoću njega inženjeri mogu simulirati prijevoz robe tvorničkim putevima, kao i simulirati AGV ( automatski vođena vozila) ili vlakove za vuču u krugu tvornice. Prilikom planiranja rasporeda skladišnih regala, Autopath se koristi za provjeru mogućih ograničenja za viličare, provjeru putova prijevoza vlakova za vuču, manevre dostavnih vozila i slično.

ZRAKOPLOVSTVO

Prilikom projektiranja zračnih luka, treba osigurati da one servisiraju sve vrste zrakoplova, prijevoz tereta i putnika. Zbog toga inženjeri, u fazi projektiranja i eksploatacije zračne luke, izvode razne simulacije manevara zrakoplova, analiziraju putanju vozila / aviona i provjeravaju potencijalne kolizije, smanjujući tako sigurnosne rizike i osiguravajući nesmetan rad. U tu svrhu, Autopath dolazi s unaprijed definiranom zbirkom zrakoplova, kao i interventnimm i raznim drugim vozilima, a po potrebi se može i prilagoditi vozila.

PODRŽANE CAD PLATFORME

Autodesk® AutoCAD® 2016 – 2021 (osim AutoCAD LT)

Autodesk® Civil 3D® 2016 – 2021

* Podržana je samo 64-bit verzila

FUNKCIONALNOSTI

Autopath je dostupan kao jednokorisnička ili mrežna licenca.

AUTOCAD PROFESSIONAL
Easy drive (dinamična horizontalna analiza provoznosti s predviđanjem zavoja prema naprijed i unatrag)
2D Horizontalna analiza provoznosti
2D Vertikalna analiza provoznosti
Način ručne vožnje
Animacija kretanja vozila
Otkrivanje točaka kolizije horizontalnom i vertikalnom analizom
Zbirka vozila
Opcije za izradu i uređivanje prilagođenih i specijalnih vozila
Uvoz prostornih Google Maps podataka u CAD crtež
Dijagram upravljačkog mehanizma vozila
Crtanje presjeka vozila s dimenzijama

2D/3D/BIM projektiranje prometne signalizacije

Autosign je profesionalni softver za postavljanje prometnih znakova unutar Civil3D-a i AutoCAD-a. Generira detaljnu dokumentaciju, preglede i izvješća, 3D (BIM) objekte i realističnu vizualizaciju.

s

Zbirke prometnih znakova i signalizacije

Autosign dolazi s bogatim zbirkama prometnih znakova i signalizacije u skladu s hrvatskim propisima.

Intuitivno korisničko sučelje

Korisničko sučelje je pažljivo definirano da omogući korištenje u skladu s uobičajenom projektantskom praksom. Ovime je omogućeno brzo učenje i jednostavno korištenje programa.

ZNAČAJKE

ZBIRKE PROMETNIH ZNAKOVA I SIGNALIZACIJE

Autosign dolazi s bogatim zbirkama prometne signalizacije, prilagođene hrvatskim propisima (Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama NN 92-19, 2019.), uključujući prometne znakove, horizontalne prometne oznake, oznake na raskrižjima i drugim prometnim površinama. 

Korisnicima je na raspolaganju opcija kreiranja zbirke vlastitih znakova i njihove uporabe na isti način kao i originalnih Autosign znakova.

URBANA OPREMA

Autosign uključjuje bogatu kolekciju urbane opreme kao što su cestovni portali, semafori i sl.

PLANIRANJE SIGNALIZACIJE

Ukoliko radite na projektima ceste u programima Civil 3D ili AutoCAD, Autosign možete koristiti za crtanje i planiranje kompletne signalizacije na prometnici i pripremu potrebne dokumentacije. Prometne znakove i signalizaciju  možete povezati s osi prometnice. 

PROJEKTIRANJE PARKIRALIŠTA

Projektiranje parkirališta se zasniva na parametarskoj definiciji parkirnih mjesta. Kako bi ubrzao proces projektiranja, Autosign nudi na korištenje veliki izbor horizontalne signalizacije: jednostruke i dvostruke crte, isprekidane crte, bojanje i sl. Korisnici mogu koristiti već definirane oznake prilagođene hrvatskim propisima ili mogu sami definirati oznake sa specifičnim parametrima koji se mogu spremiti za ponovno korištenje.

Sve oznake dobivene programom Autosign mogu se projicirati na model prometnice ili bilo koji drugi model terena, čime dobivamo 3D oznake sa dodijeljenim BIM svojstvima.

Nakon definicije parkirališta moguće je kreiranje detaljnih izvješća sa svim količinama. Izvješća je moguće izvesti u XLS format za daljnju uporabu.

3D VIZUALIZACIJA

Autosign-om kreirate 3D tijela prometnih znakova, portala, horizontalne signalizacije i sl. Zbog toga možete lako i brzo dobiti 3D model te ga koristiti za vizualizaciju, analizu vidljivosti ili analizu prometne sigurnosti.

PREDVIĐENO ZA BIM | UPORABA U INFRAWORKS, NAVISWORKS, PODRŠKA ZA IFC 4.2

Autosign kreira prometne znakove, portale, horizontalne signalizacije i sl. kao BIM objekte (3D tijela s pridruženim podacima o svojstvima objekata). Ovako definirane objekte je moguće zapisati u IFC i pregledavati u programima koji podržavaju IFC (poput Navisworks i Infraworks).

ANALIZA KOLIZIJA

Omogućena je analiza kolizija između 3D prometnih znakova i drugih elemenata u projektu. Analiza i rješavanje kolizija daje kvalitetnije projekte koji se koriste dalje u BIM tijeku rada.

ISKAZI

Autosign dolazi s detaljnim i prilagodljivim mogućnostima iskaza za svaki prometni znak ili oznaku postavljenu uz projektiranu prometnicu, uključujući popis novih i postojećih znakova, iskaz količina i funkciju izvoza u Excel.

UNOS IZ GOOGLE MAPS I IZVOZ U GOOGLE EARTH

Autosign nudi opciju unosa i prikaza karata i visinskih podatka za zadano područje iz Google karti u CAD crtež. To pomaže vizualizaciji područja na kojem se projektira objekt.

Moguće je izvesti vaš 3D model u Google Earth i kreirati vjernu vizualizaciju točno na mjestu projekta.

PODRUČJA PRIMJENE

Niskogradnja:

  • NPrometnice
  • NPješačke zone
  • NBiciklistička infrastruktura
  • NUrbana područja

UPRAVLJANJE PROMETOM

Koristite Autosign za planiranje prometnih znakova i prometne signalizacije u gradskim i vangradskim prometnicama, izmjenom prometnih tokova ili uvođenjem novih praktičnih rješenja za bilo koji problem s kojim se prometni inženjeri mogu suočiti.

Radovi na prometnicama i privremena rješenja

Označite zatvaranje prometnih traka i radove na cesti, napravite skretanja, osigurajte sigurnost i vidljiva ograničenja za pješake i upravljajte signalizacijom privremene regulacije koja se događa u vašem projektu.

PARKIRALIŠTA

Autosign nudi alate za projektiranje parkirališta, kao što su linije razgraničenja, vertikalnu signalizaciju, portale za kontrolu visine i mnoge druge.

PROJEKTIRANJE I UPRAVLJANJE SKLADIŠTIMA

Crtanje signalizacije za unutarnji i vanjski promet, područja upozorenja i ograničenja za skladišta, proizvodne pogone i industrijska područja.

SKIJAŠKE STAZE I SPORTSKI TERENI

Autosign nudi alate za označavanje skijaških staza i sportskih terena, pa i staza za trčanje.

PROJEKTIRANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH STAZA

Autosign omogućuje oblikovanje oznaka na kolniku i vertikalnih znakova u projektima održive mreže biciklističkih staza, kao i bojanje staza i druge elemente.

AUTOMOTODROMI I CENTRI SIGURNE VOŽNJE

Autosign omogućuje projektiranje signalizacije i opreme za automotodrome i centre sigurne vožnje.