studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

FERROVIA

Željeznica

BIM RJEŠENJE ZA PROJEKTIRANJE ŽELJEZNICA

Ferrovia je profesionalni softver za projektiranje željeznica koji zadovoljava BIM principe. Ferrovia omogućava kreiranje BIM modela odnosno 3D modela s proizvoljnim podacima . Model je moguće eksportirati u IFC format.

f

INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE I ODRŽAVANJE ŽELJEZNICA

Ferrovia sadrži funkcije za definiranje i editiranje osi, uzdužnih i poprečnih profila, proračun nadvišenja, definiranje skretnica i spojeva kolosijeka. U programu su sadržani alati za rekonstrukciju i održavanje kolosijeka. Podatke projekta rekonstrukcije je moguće sačuvati u specifičnim formatima za direktan unos u specijalne strojeve za održavanje pružnih građevina.

INTUITIVNO KORISNIČKO SUČELJE

Korisničko sučelje je pažljivo definirano da omogući konzistentno korištenje u skladu s uobičajenom praksom projektiranja. Ovime je omogućeno brzo učenje i jednostavno korištenje programa.

OSOBINE

UREĐIVANJE URBANIH PODRUČJA

U CGS Labs softveru uključena je funkcionalnost za kreiranje digitalnih modela terena na osnovi različitih prostornih podataka poput točaka i linija loma. Ova funkcionalnost omogućava korištenje Ferrovie u običnom AutoCAD-u. Ferrovia također podržava korištenja Civil 3D digitalnog modela terena.
Ferrovia omogućava funkcionalnost za kreiranje složenih pokosa (nasipi, usjeci) prema višestrukim uvjetima. Ova se funkcionalnost može efikasno primjeniti u različitim uvjetima na mnoge elemente željeznica.

PROJEKTIRANJE ŽELJEZNICA

Ferrovia nudi velik broj opcija za kreiranje i uređivanje osi kolosijeka. Između ostalog omogućeno je kreiranje osi na osnovi tangentnog poligona, korištenje plivajućih i fiksnih elemenata i kreiranje osi od postojećih elemenata.

Za kreiranje osi kolosijeka može se koristiti i „best-fit“ algoritam, odnosno automatsko crtanje osi na osnovi postojećih podataka kolosijeka.

Ferrovia nudi kreiranje prijelaznica na osnovi klotoide, kubne ili modificirane kubne parabole (uključujić i Hofferovu kubnu parabolu). Osim toga omogućeno je korištenje nelinearnih parabola različitih tipova (sinusna, kosinusna, Bloss i Schramm).

Kroz primjenu određenog tipa prijelaznice automatski se proračunavaju sva nadvišenja.

Za rad sa skretnicama Ferrovia nudi njihovo automatsko smještanje i promjenu parametara. Omogućen je automatski pomak skretnica u slučaju promjene geometrije osi kolosijeka.

Na raspolaganju su različiti tipovi skretnica kao što su skretnice na pravcima, skretnice na zavoju, simetrične skretnice i skretnice na raskrižjima. Osim predefiniranih skretnica moguće je izraditi i vlastite tipove skretnica. Moguća je izrada izvješća o skretnicama.

Ferrovia omogućuje interaktivno spajanje kolosijeka između paralelnih ili ne-paralelnih kolosijeka. Spajanje kolosijeka je moguće izvesti po pravcu ili u zavoju pretpregled.

Upotreba različitih tipova skretnica kod spajanja kolosijeka daje korisniku veliki broj opcija rješavanja spoja kolosijeka unutar definiranog područja. Spajanje kolosijeka u vertikalnom smislu kroz profile omogućuje efikasni rad na detaljnom rješavanju spojeva.

Ferrovia omogućuje detaljno projektiranje poprečnih profila kolosijeka s puno opcija. U poprečnim profilma je moguće dodavati više kolosijeka, prikazivati paralelno željeznički kolosijek i prometnicu.

Koncept interaktivne obrade poprečnih profila omogućuje kreiranje složenih poprečnih profila na vrlo intuitivan način. Projektant ima potpunu kontrolu svih elemenata poprečnih profila i može definirati veliki broj poprečnih profila u kratkom vremenu.

3D model željezničke pruge u Ferrovii se sastoji iz 3D površina ili 3D tijela. 3D površine željezničke pruge se automatski radi iz 3D rubova i modela terena korištenjem funkcija za crtanje složenih pokosa (grading). 3D model željezničke pruge sastavljen od tijela (solid) zasniva se na površinama definiranim u poprečnim profilima.

Istom tehnologijom je moguće napraviti 3D model tunela, mostova ili drugih objekata. 3D model s pridruženim podacima može biti učitan u Autodesk Infraworks, Navisworks i može biti korišten u različitim BIM procesima.

Ferrovia može automatski proračunati sve količine definirane u poprečnim profilima – dužine, površine i volumeni. Sve proračunate veličine je moguće povezati sa softverima za izradu troškovnika.

U slučaju promjene projekta ponovni proračun svih količina je potpuno automatiziran.

ODRŽAVANJE KOLOSIJEKA

Ferrovia mogućuje uporabu napredne tehnologije za optimizaciju osi u horizontalnom i vertikalnom smislu na osnovi regresijskih analiza.

Na osnovi geodetskih podataka i ostalih parametara osi kolosijeka se automatski definiraju.

PODRŠKA ZA GOOGLE MAPS & GOOGLE EARTH

Ova funkcionalnost omogućava jednostavno učitavanje i prikaz karata i visinskih podataka u DWG-u za zadano područje iz Google Maps izvora. Omogućeno je također korištenje Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju.
3D BIM model, napravljen s programom Ferrovia, može se prikazati direktno u Google Earth. Na ovaj način korisniku se omogućuje prezentacija projekta s izvanrednim mogućnostima.

BIM PODRŠKA

CGS Labs rješenja omogućuju podršku BIM pristupu u projektiranju. Programi kreiraju 3D modele s pridruženim podacima. Kroz Property Manager moguće je dodavati ili mijenjati pridružene podatke.

Kreirani BIM model je moguće zapisati u IFC format. CGS Labs prilagođava IFC format prema buildingSMART specifikacijama.

U programu je moguće koristiti alat za analizu kolizija elemenata BIM modela i time kreirati korektan model za kasnije faze BIM procesa.

IZABERITE KONFIGURACIJU PO ŽELJI

Na raspolaganju je pojedinačna ili mrežna licenca:

Podržane CAD platforme:
Autodesk® AutoCAD® 2016 – 2021 (except AutoCAD LT)
Autodesk® Civil 3D® 2016 – 2021
* Podržane su samo 64-bitne verzije