studioars@studioars.hr

+385 51/273-570

Analiza scenarija potreba za vodom i hidraulički proračun

18.03.2021.
Urbano 11 announcement

Kao što je opisano u prethodnom članku, Urbano Hydra povezuje AutoCAD crtež (detaljno projektiranje vodoopskrbne mreže) s EPANET hidrauličkim proračunom. U Urbano Hydri moguće je kreirati različite scenarije potreba za vodom i odabrati koji će scenarij biti relevantan za proračun. Za razliku od EPANET-a, u Urbano Hydri moguće je imati različite paralelne scenarije potreba za vodom (alternative) i ti se scenariji mogu istovremeno pregledavati i uspoređivati – npr. scenarij ljetnog i zimskog razdoblja, scenarij sa i bez protupožarnih potreba, itd.

Scenariji pružaju učinkovitiju i sustavniju analizu projektnih i operativnih alternativa. Mogu se koristiti za ispitivanje utjecaja različitih uvjeta potražnje, traženje optimalnih parametara i procjenu promjena u načinima rada sustava.

U Urbano Hydri moguće je definirati različite vrste potreba za vodom korištenjem različitih metoda unosa (potrebe stanovništva, potrebe industrije, vlastite potrebe cjevovoda, protupožarne potrebe, gubici vode, itd.). Za svaku vrstu potreba moguće je kreirati proizvoljan broj konfiguracija. Na primjer, stalno stanovništvo i turisti za potrebe stanovništva, proizvoljan broj točkastih potreba (hoteli, tvornice, itd.) i različite alternative za protupožarne potrebe. Moguće je postaviti protupožarne potrebe na različitim mjestima u mreži i analizirati sve hidrauličke vrijednosti (brzine, gubitke, tlakove, itd.) u slučajevima različito postavljenih požara ili različitog broja istovremenih požara na odabranim mjestima.

Nakon kreiranja različitih konfiguracija za različite vrste potreba za vodom, moguće je kreirati scenarije. Moguće je kreirati proizvoljan broj scenarija i u svakom scenariju definirati bilo koju kombinaciju prethodno definiranih konfiguracija potreba za vodom. Moguće je kreirati proizvoljan broj scenarija i u svakom scenariju definirati bilo koju kombinaciju prethodno definiranih konfiguracija potreba za vodom. Za svaki scenarij, moguće je odabrati koje će se od prethodno definiranih konfiguracija uzimati u obzir.

Nakon kreiranja različitih scenarija, moguće je pregledavati, analizirati i uspoređivati rezultate paralelnih hidrauličkih proračuna u posebnim tablicama pregleda. Moguće je odabrati scenarije koje se želi uspoređivati i vidjeti rezultate u različitim bojama. Moguće je analizirati vrijednosti u tablici, scenarij po scenarij ili podatak po podatak. Pomoću različitih opcija selekcije, moguće je pregledavati, analizirati i uspoređivati rezultate proračuna u odabranim dijelovima mreže.

Na taj način, moguće je odrediti najnepovoljniji scenarij za projektiranu mrežu, provjeriti zadovoljava li mreža i, ako je potrebno, ponovo dimenzionirati mrežu prema tom scenariju koristeći funkcionalnost genetskih algoritama opisanu u prethodnom članku.

Nakon analize, moguće je spremiti rezultate prema bilo kojem scenariju. Moguće je odabrati bilo koji od prethodno kreiranih scenarija potreba za vodom ili zbroj svih definiranih potreba. Nakon spremanja, program automatski zapisuje sve vrijednosti u crtež, ponovo iscrtava piezometarske linije u uzdužnim profilima i ažurira oznake u situaciji. Pogledajte više u ovom videozapisu.

U EPANET-u se scenarij projekta sastoji od podskupa podataka koji karakteriziraju uvjete pod kojima se analizira cijevna mreža. Scenarij se može sastojati od potreba u svim čvorovima, promjera svih cijevi i koeficijenata hrapavosti za sve cijevi. EPANET može sastaviti scenarij na temelju nekih ili svih kategorija podataka, spremiti scenarij u datoteku i kasnije ga ponovo učitati.

Kao što je već opisano, u Urbano Hydri moguće je istovremeno imati više paralelnih scenarija. Za sada samo scenarija potreba, ali u sljedećem izdanju planiramo dodati sve kategorije podataka koje ima EPANET, te alternative topologije, kao što su vrste čvorova i dionica (izvor vode, vodosprema, emiter, ventil, pumpa i sve njihove postavke i parametre), status cijevi (otvorena/zatvorena cijev), itd. Ova je funkcionalnost trenutno u razvoju i biti će dostupna u Urbanu 10.

Urbano Hydra radi na programima AutoCAD, Map3D i Civil3D 2013-2018.

Za više videozapisa o programuUrbano Hydra, kliknite ovdje.

Da biste pogledali više videozapisa o softveru Urbano, posjetite naš službeni YouTube kanal.